Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 353359 to 353378 of 413435 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1993Y Ba&lt;,2&gt; Cu&lt;,3&gt; O &lt;,7&gt;双晶晶界结的制备与高Tc dc SQUID郑培辉
1993Y Balt;,2gt; Cult;,3gt; O lt;,7gt;双晶晶界结的制备与高Tc dc SQUID郑培辉
2013Y chromosome AZFc microdeletion may not affect the outcomes of ICSI for infertile males with fresh ejaculated spermLiu, Xiao-hong; Qiao, Jie; Li, Rong; Yan, Li-ying; Chen, Li-xue
2010Y chromosome microdeletion and male infertility: past, present and futureCai Zhi-ming
2008Y decay to two charm-quark jets as a probe of the color-octet mechanismZhang, Yu-Jie; Chao, Kuang-Ta
2009Y Microphotoluminescence study of exciton polaritons guided in ZnO nanorodsLi, Wenliang; Gao, Min; Zhang, Xiaoxian; Liu, Dongfang; Peng, Lian-Mao; Xie, Sishen
1993Y#-[2]Fe#-[17-x]Six化合物的磁性和核磁共振研究葛世慧; 林勤
2003y&lt;&apos;2&gt;=x&lt;&apos;3&gt;-4D&lt;&apos;r&gt;x和y&lt;&apos;2&gt;=x&lt;&apos;3&gt;-2D&lt;&apos;r&gt;x型椭圆曲线的L-级数在s=1处的2-adic赋值肖敬尧
1991y&lt;&apos;2&gt;=x&lt;&apos;3&gt;-k上的有理点的若干研究张绍伟
2008Y(2175) state in the QCD sum ruleChen, Hua-Xing; Liu, Xiang; Hosaka, Atsushi; Zhu, Shi-Lin
2009Y(4143) is probably a molecular partner of Y(3930)Liu, Xiang; Zhu, Shi-Lin
1979Y(Co_(1-x)Cu_x)_5中子衍射研究杨应昌; 何文望; 杨继廉; 朱家瑄; 曾详新; 金兰
1983Y(Mn_(1-x)Co_x)_(12)的中子衍射研究曾祥欣; 朱家瑄; 金兰; 周蕙明; 张百生; 杨继廉; 杨应昌; 何文望; 林勤; 罗胜; 裴谐弟
1984Y(Mn_(1-x)Co_x)_(12)磁结构的中子衍射分析曾祥欣; 周蕙明; 张百生; 金兰; 杨继廉; 杨应昌; 何文望; 林勤; 罗胜; 裴谐弟
1981Y(Mn_(1-x)Fe_x)_(12)的结构和磁性杨应昌
2001Y(OTf)(3)-catalyzed novel Mannich reaction of N-alkoxycarbonylpyrroles, formaldehyde and primary amine hydrochloridesZhang, CX; Dong, JC; Cheng, TM; Li, RT
1989Y(TiFe)_(12)的中子衍射研究杨继廉; 张百生; 丁永凡; 周蕙明; 金兰; 叶春堂; 杨应昌; 孙红; 孔麟书
2010Y-(3+)和Eu-(3+)离子共掺杂TiO_2纳米材料的制备及其光催化性能赵斯琴; 郭敏; 张梅; 王习东; 长山
1989Y-Ba-Ag-O和Y-Ba-Cu-O体系的束流光谱宋增福; 张丽珠; 雷子明; 潘广炎; 刘家瑞; 刘文天; 丁晓春; 徐端夫; 吴瑾光; 徐光宪; 蔡继业
1987Y-Ba-Cu-O的中子衍射研究张百生; 叶春堂; 杨桢; 金兰; 甘舒; 李松伶; 胡华琛; 郑香苗; 李传义