Browsing by Author U.Wiedner

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Evidence for the decays of ∧_c~+→∑~+η and ∑~+η'麦迪娜; M.N.Achasov; S.Ahmed; M.Albrecht; M.Alekseev; A.Amoroso; 安芬芬; 安琪; 白羽; O.Bakina; R.Baldini Ferroli; 班勇; K.Begzsuren; D.W.Bennett; J.V.Bennett; N.Berger; M.Bertani; D.Bettoni; F.Bianchi; I.Boyko; R.A.Briere; 蔡浩; 蔡啸; O.Cakir; A.Calcaterra; 曹国富; S.A.Cetin; J.Chai; 常劲帆; W.L.Chang; G.Chelkov; 陈刚; 陈和生; 陈江川; 陈玛丽; 陈平亮; 陈申见; 陈元柏; 成伟帅; G.Cibinetto; F.Cossio; 代洪亮; 代建平; A.Dbeyssi; D.Dedovich; 邓子艳; A.Denig; I.Denysenko; M.Destefanis; F.De Mori; 丁勇; 董超; 董静; 董燎原; 董明义; 豆正磊; 杜书先; 段鹏飞; 范荆州; 方建; 房双世; 方易; R.Farinelli; L.Fava; S.Fegan; F.Feldbauer; G.Felici; 封常青; M.Fritsch; 傅成栋; 付颖; 高清; 高鑫磊; 高原宁; 高勇贵; 高榛; B.Garillon; I.Garzia; A.Gilman; K.Goetzen; 龚丽; 龚文煊; W.Gradl; M.Greco; 谷立民; 顾旻皓; 顾运厅; 郭爱强; 郭立波; 郭如盼; 郭玉萍; A.Guskov; Z.Haddadi; 韩爽; 郝喜庆; F.A.Harris; 何康林; F.H.Heinsius; T.Held; 衡月昆; 侯治龙; 胡海明; 胡继峰; 胡涛; 胡誉; 黄光顺; 黄金书; 黄性涛; 黄晓忠; 黄智玲; T.Hussain; N.Hü sken; W.Ikegami Andersson; M Irshad; 纪全; 姬清平; 季晓斌; 季筱璐; 江晓山; 蒋兴雨; 焦健斌; 焦铮; 金大鹏; 金山; 金毅; T.Johansson; A.Julin; N.Kalantar-Nayestanaki; 康晓珅; M.Kavatsyuk; 柯百谦; I.K.Keshk; T.Khan; A.Khoukaz; P.Kiese; R.Kiuchi; R.Kliemt; L.Koch; O.B.Kolcu; B.Kopf; M.Kornicer; M.Kuemmel; M.Kuessner; A.Kupsc; M.Kurth; W.Kühn; J.S.Lange; P.Larin; L.Lavezzi; S.Leiber; H.Leithoff; 李翠; 李澄; 李德民; 李飞; 李峰云; 李刚; 李海波; 李惠静; 李家才; 李井文; 李科; 李蕾; 李佩莲; 李培荣; 李启云; 李腾; 李卫东; 李卫国; 李晓玲; 李小男; 李学潜; 李志兵; 梁昊; 梁勇飞; 梁羽铁; 廖广睿; 廖龙洲; J.Libby; 林创新; 林德旭; 刘冰; 刘北江; 刘春秀; 刘栋; 刘殿宇; 刘福虎; 刘芳; 刘峰; 刘宏邦; 刘恒君; 刘怀民; 刘欢欢; 刘汇慧; 刘建北; 刘晶译; 刘凯; 刘魁勇; 刘珂; 刘倩; 刘树彬; 刘翔; 刘玉斌; 刘振安; 刘智青; 龙云飞; 娄辛丑; 吕海江; 陆嘉达; 吕军光; 卢宇; 卢云鹏; 罗成林; 罗民兴; 罗涛; 罗小兰; S.Lusso; 吕晓睿; 马凤才; 马海龙; 马连良; 马明明; 马秋梅; 马旭宁; 马新鑫; 马骁妍; 马玉明; F.E.Maas; M.Maggiora; S.Maldaner; Q.A.Malik; A.Mangoni; 冒亚军; 毛泽普; S.Marcello; 孟召霞; J.G.Messchendorp; G.Mezzadri; 闵建; 闵天觉; R.E.Mitchell; 莫晓虎; 莫玉俊; C.Morales Morales; N.Yu.Muchnoi; H.Muramatsu; A.Mustafa; S.Nakhoul; Y.Nefedov; F.Nerling; I.B.Nikolaev; 宁哲; S.Nisar; 牛顺利; 马鹏; 欧阳群; S.Pacetti; 潘越; M.Papenbrock; P.Patteri; M.Pelizaeus; J.Pellegrino; 彭海平; K.Peters; J.Pettersson; 平加伦; 平荣刚; A.Pitka; R.Poling; V.Prasad; 漆红荣; 祁鸣; 齐天钰; 钱森; 乔从丰; 覃拈; X.S.Qin; 秦中华; 邱进发; 屈三强; K.H.Rashid; C.F.Redmer; M.Richter; M.Ripka; A.Rivetti; M.Rolo; 荣刚; Ch.Rosner; M.Rump; A.Sarantsev; M.Savrié; K.Schoenning; 单葳; 单心钰; 邵明; 沈成平; 沈培迅; 沈肖雁; 盛华义; 史欣; 宋娇娇; W.M.Song; 宋欣颖; S.Sosio; C.Sowa; S.Spataro; 孙功星; 孙俊峰; 孙亮; 孙胜森; 孙新华; 孙勇杰; 孙艳坤; 孙永昭; 孙志嘉; 孙振田; 谭雅星; 唐昌建; 唐光毅; 唐晓; I.Tapan; M.Tiemens; B.Tsednee; I.Uman; 王斌; 王滨龙; 王成伟; 王大勇; 王丹; 王科; 王亮亮; 王灵淑; 王萌; 王蒙; 王平; 王佩良; 王维平; 王雄飞; 王越; 王贻芳; 王铮; 王志刚; 王至勇; 王宗源; T.Weber; 魏代会; P.Weidenkaff; 文硕频; U.Wiedner; M.Wolke; 伍灵慧; 吴连近; 吴智; 夏磊; X.Xia; 夏宇; 肖栋; 肖言佳; 肖振军; 谢宇广; 谢跃红; 熊习安; 修青磊; 许国发; 徐静静; 徐雷; 徐庆君; 徐庆年; 徐新平; 严芳; 严亮; 鄢文标; 闫文成; 颜永红; 杨海军; 杨洪勋; 杨柳; R.X.Yang; 杨双莉; 杨友华; 杨永栩; 杨翊凡; 杨子倩; 叶梅; 叶铭汉; 殷俊昊; 尤郑昀; 俞伯祥; 喻纯旭; 俞洁晟; 苑长征; 袁野; A.Yuncu; A.A.Zafar; 曾云; 张丙新; 张炳云; 张长春; 张达华; 张宏浩; 章红宇; 张晋; 张杰磊; J.Q.Zhang; 张家文; 张建勇; 张景芝; 张坤; 张磊; 张思凡; 张天骄; 张学尧; 张言; 张银鸿; 张亚腾; 张洋; 张瑶; 张宇; 张正好; 张子平; 张振宇; 赵光; 赵京伟; 赵静宜; 赵京周; 赵雷; 赵玲; 赵明刚; 赵强; 赵书俊; 赵天池; 赵豫斌; 赵政国; A.Zhemchugov; 郑波; 郑建平; 郑文静; 郑阳恒; 钟彬; 周莉; 周巧; 周详; 周晓康; 周小蓉; 周兴玉; 周晓宇; 周旭; 朱傲男; 朱江; 朱江; 朱凯; 朱科军; 朱帅; 朱世海; 朱相雷; 朱莹春; 朱永生; 朱自安; 庄建; 邹冰松; 邹佳恒
15-Apr-2020Future Physics Programme of BESⅢM.Ablikim; M.N.Achasov; P.Adlarson; S.Ahmed; M.Albrecht; M.Alekseev; A.Amoroso; F.F.An; Q.An; Y.Bai; O.Bakina; R.Baldini Ferroli; Y.Ban; K.Begzsuren; J.V.Bennett; N.Berger; M.Bertani; D.Bettoni; F.Bianchi; J Biernat; J.Bloms; I.Boyko; R.A.Briere; L.Calibbi; H.Cai; X.Cai; A.Calcaterra; G.F.Cao; N.Cao; S.A.Cetin; J.Chai; J.F.Chang; W.L.Chang; J.Charles; G.Chelkov; Chen; G.Chen; H.S.Chen; J.C.Chen; M.L.Chen; S.J.Chen; Y.B.Chen; H.Y.Cheng; W.Cheng; G.Cibinetto; F.Cossio; X.F.Cui; H.L.Dai; J.P.Dai; X.C.Dai; A.Dbeyssi; D.Dedovich; Z.Y.Deng; A.Denig; I.Denysenko; M.Destefanis; S.Descotes-Genon; F.De Mori; Y.Ding; C.Dong; J.Dong; L.Y.Dong; M.Y.Dong; Z.L.Dou; S.X.Du; S.I.Eidelman; J.Z.Fan; J.Fang; S.S.Fang; Y.Fang; R.Farinelli; L.Fava; F.Feldbauer; G.Felici; C.Q.Feng; M.Fritsch; C.D.Fu; Y.Fu; Q.Gao; X.L.Gao; Y.Gao; Y.Gao; Y.G.Gao; Z.Gao; B.Garillon; I.Garzia; E.M.Gersabeck; A.Gilman; K.Goetzen; L.Gong; W.X.Gong; W.Gradl; M.Greco; L.M.Gu; M.H.Gu; Y.T.Gu; A.Q.Guo; F.K.Guo; L.B.Guo; R.P.Guo; Y.P.Guo; A.Guskov; S.Han; X.Q.Hao; F.A.Harris; K.L.He; F.H.Heinsius; T.Held; Y.K.Heng; Y.R.Hou; Z.L.Hou; H.M.Hu; J.F.Hu; T.Hu; Y.Hu; G.S.Huang; J.S.Huang; X.T.Huang; X.Z.Huang; Z.L.Huang; N.Huesken; T.Hussain; W.Ikegami Andersson; W.Imoehl; M.Irshad; Q.Ji; Q.P.Ji; X.B.Ji; X.L.Ji; H.L.Jiang; X.S.Jiang; X.Y.Jiang; J.B.Jiao; Z.Jiao; D.P.Jin; S.Jin; Y.Jin; T.Johansson; N.Kalantar-Nayestanaki; X.S.Kang; R.Kappert; M.Kavatsyuk; B.C.Ke; K.Keshk; T.Khan; A.Khoukaz; P.Kiese; R.Kiuchi; R.Kliemt; L.Koch; O.B.Kolcu; B.Kopf; M.Kuemmel; M.Kuessner; A.Kupsc; M.Kurth; M.G.Kurth; W.Kühn; J.S.Lange; P.Larin; L.Lavezzi; H.Leithoff; T.Lenz; C.Li; Cheng Li; D.M.Li; F.Li; F.Y.Li; G.Li; H.B.Li; H.J.Li; J.C.Li; J.W.Li; Ke Li; L.K.Li; Lei Li; P.L.Li; P.R.Li; Q.Y.Li; W.D.Li; W.G.Li; X.H.Li; X.L.Li; X.N.Li; X.Q.Li; Z.B.Li; H.Liang; H.Liang; Y.F.Liang; Y.T.Liang; G.R.Liao; L.Z.Liao; J.Libby; C.X.Lin; D.X.Lin; Y.J.Lin; B.Liu; B.J.Liu; C.X.Liu; D.Liu; D.Y.Liu; F.H.Liu; Fang Liu; Feng Liu; H.B.Liu; H.M.Liu; Huanhuan Liu; Huihui Liu; J.B.Liu; J.Y.Liu; K.Y.Liu; Ke Liu; Q.Liu; S.B.Liu; T.Liu; X.Liu; X.Y.Liu; Y.B.Liu; Z.A.Liu; Zhiqing Liu; Y.F.Long; X.C.Lou; H.J.Lu; J.D.Lu; J.G.Lu; Y.Lu; Y.P.Lu; C.L.Luo; M.X.Luo; P.W.Luo; T.Luo; X.L.Luo; S.Lusso; X.R.Lyu; F.C.Ma; H.L.Ma; L.L.Ma; M.M.Ma; Q.M.Ma; X.N.Ma; X.X.Ma; X.Y.Ma; Y.M.Ma; F.E.Maas; M.Maggiora; S.Maldaner; S.Malde; Q.A.Malik; A.Mangoni; Y.J.Mao; Z.P.Mao; S.Marcello; Z.X.Meng; J.G.Messchendorp; G.Mezzadri; J.Min; T.J.Min; R.E.Mitchell; X.H.Mo; Y.J.Mo; C.Morales Morales; N.Yu.Muchnoi; H.Muramatsu; A.Mustafa; S.Nakhoul; Y.Nefedov; F.Nerling; I.B.Nikolaev; Z.Ning; S.Nisar; S.L.Niu; S.L.Olsen; Q.Ouyang; S.Pacetti; Y.Pan; M.Papenbrock; P.Patteri; M.Pelizaeus; H.P.Peng; K.Peters; A.A.Petrov; J.Pettersson; J.L.Ping; R.G.Ping; A.Pitka; R.Poling; V.Prasad; M.Qi; T.Y.Qi; S.Qian; C.F.Qiao; N.Qin; X.P.Qin; X.S.Qin; Z.H.Qin; J.F.Qiu; S.Q.Qu; K.H.Rashid; C.F.Redmer; M.Richter; M.Ripka; A.Rivetti; V.Rodin; M.Rolo; G.Rong; J.L.Rosner; Ch.Rosner; M.Rump; A.Sarantsev; M.Savrié; K.Schoenning; W.Shan; X.Y.Shan; M.Shao; C.P.Shen; P.X.Shen; X.Y.Shen; H.Y.Sheng; X.Shi; X.D Shi; J.J.Song; Q.Q.Song; X.Y.Song; S.Sosio; C.Sowa; S.Spataro; F.F.Sui; G.X.Sun; J.F.Sun; L.Sun; S.S.Sun; X.H.Sun; Y.J.Sun; Y.K Sun; Y.Z.Sun; Z.J.Sun; Z.T.Sun; Y.T Tan; C.J.Tang; G.Y.Tang; X.Tang; V.Thoren; B.Tsednee; I.Uman; B.Wang; B.L.Wang; C.W.Wang; D.Y.Wang; H.H.Wang; K.Wang; L.L.Wang; L.S.Wang; M.Wang; M.Z.Wang; Wang Meng; P.L.Wang; R.M.Wang; W.P.Wang; X.Wang; X.F.Wang; X.L.Wang; Y.Wang; Y.F.Wang; Z.Wang; Z.G.Wang; Z.Y.Wang; Zongyuan Wang; T.Weber; D.H.Wei; P.Weidenkaff; H.W.Wen; S.P.Wen; U.Wiedner; G.Wilkinson; M.Wolke; L.H.Wu; L.J.Wu; Z.Wu; L.Xia; Y.Xia; S.Y.Xiao; Y.J.Xiao; Z.J.Xiao; Y.G.Xie; Y.H.Xie; T.Y.Xing; X.A.Xiong; Q.L.Xiu; G.F.Xu; L.Xu; Q.J.Xu; W.Xu; X.P.Xu; F.Yan; L.Yan; W.B.Yan; W.C.Yan; Y.H.Yan; H.J.Yang; H.X.Yang; L.Yang; R.X.Yang; S.L.Yang; Y.H.Yang; Y.X.Yang; Yifan Yang; Z.Q.Yang; M.Ye; M.H.Ye; J.H.Yin; Z.Y.You; B.X.Yu; C.X.Yu; J.S.Yu; C.Z.Yuan; X.Q.Yuan; Y.Yuan; A.Yuncu; A.A.Zafar; Y.Zeng; B.X.Zhang; B.Y.Zhang; C.C.Zhang; D.H.Zhang; H.H.Zhang; H.Y.Zhang; J.Zhang; J.L.Zhang; J.Q.Zhang; J.W.Zhang; J.Y.Zhang; J.Z.Zhang; K.Zhang; L.Zhang; S.F.Zhang; T.J.Zhang; X.Y.Zhang; Y.Zhang; Y.H.Zhang; Y.T.Zhang; Yang Zhang; Yao Zhang; Yi Zhang; Yu Zhang; Z.H.Zhang; Z.P.Zhang; Z.Q.Zhang; Z.Y.Zhang; G.Zhao; J.W.Zhao; J.Y.Zhao; J.Z.Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M.G.Zhao; Q.Zhao; S.J.Zhao; T.C.Zhao; Y.B.Zhao; Z.G.Zhao; A.Zhemchugov; B.Zheng; J.P.Zheng; Y.Zheng; Y.H.Zheng; B.Zhong; L.Zhou; L.P.Zhou; Q.Zhou; X.Zhou; X.K.Zhou; X.R.Zhou; Xingyu Zhou; Xiaoyu Zhou; Xu Zhou; A.N.Zhu; J.Zhu; J.Zhu; K.Zhu; K.J.Zhu; S.H.Zhu; W.J.Zhu; X.L.Zhu; Y.C.Zhu; Y.S.Zhu; Z.A.Zhu; J.Zhuang; B.S.Zou; J.H.Zou
15-Oct-2021Measurements of the center-of-mass energies of e~+e~- collisions at BESⅢM.Ablikim; M.N.Achasov; P.Adlarson; S.Ahmed; M.Albrecht; R.Aliberti; A.Amoroso; M.R.An; Q.An; X.H.Bai; Y.Bai; O.Bakina; R.Baldini Ferroli; I.Balossino; Y.Ban; K.Begzsuren; N.Berger; M.Bertani; D.Bettoni; F.Bianchi; J.Bloms; A.Bortone; J.F.Chang; W.L.Chang; G.Chelkov; D.Y.Chen; G.Chen; H.S.Chen; M.L.Chen; S.J.Chen; X.R.Chen; Y.B.Chen; Z.J.Chen; W.S.Cheng; G.Cibinetto; F.Cossio; X.F.Cui; H.L.Dai; X.C.Dai; A.Dbeyssi; R.E.de Boer; D.Dedovich; Z.Y.Deng; A.Denig; L.Fava; F.Feldbauer; G.Felici; C.Q.Feng; J.H.Feng; M.Fritsch; C.D.Fu; Y.Gao; X.Q.Hao; F.A.Harris; K.L.He; F.H.Heinsius; C.H.Heinz; T.Held; Y.K.Heng; C.Herold; Y.Hu; G.S.Huang; L.Q.Huang; X.T.Huang; Y.P.Huang; Z.Huang; T.Hussain; N Husken; W.Ikegami Andersson; W.Imoehl; M.Irshad; S.Jaeger; S.Janchiv; Q.Ji; Q.P.Ji; M.Q.Jing; T.Johansson; N.Kalantar-Nayestanaki; X.S.Kang; R.Kappert; M.Kavatsyuk; B.C.Ke; I.K.Keshk; A.Khoukaz; P.Kiese; R.Kiuchi; R.Kliemt; L.Koch; O.B.Kolcu; B.Kopf; M.Kuemmel; M.Kuessner; A.Kupsc; M.G.Kurth; W.Kuhn; J.J.Lane; J.S.Lange; P.Larin; A.Lavania; L.Lavezzi; Z.H.Lei; H.Leithoff; M.Lellmann; T.Lenz; C.Li; J.Q.Li; J.S.Li; Ke Li; L.K.Li; Lei Li; P.R.Li; S.Y.Li; W.D.Li; W.G.Li; X.H.Li; G.R.Liao; 廖龙洲; J.Libby; C.X.Lin; B.J.Liu; C.X.Liu; D.Liu; F.H.Liu; Fang Liu; Feng Liu; H.B.Liu; H.M.Liu; Huanhuan Liu; Huihui Liu; J.B.Liu; J.L.Liu; J.Y.Liu; K.Liu; K.Y.Liu; L.Liu; M.H.Liu; P.L.Liu; Q.Liu; Q.Liu; S.B.Liu; M.M.Ma; Q.M.Ma; R.Q.Ma; R.T.Ma; X.X.Ma; X.Y.Ma; F.E.Maas; M.Maggiora; S.Maldaner; S.Malde; Q.A.Malik; A.Mangoni; Y.J.Mao; Z.P.Mao; S.Marcello; Z.X.Meng; J.G.Messchendorp; G.Mezzadri; T.J.Min; R.E.Mitchell; X.H.Mo; N.Yu.Muchnoi; H.Muramatsu; S.Nakhoul; Y.Nefedov; F.Nerling; I.B.Nikolaev; Z.Ning; P.Patteri; M.Pelizaeus; H.P.Peng; K.Peters; J.Pettersson; J.L.Ping; R.G.Ping; S.Pogodin; Z.Qian; C.F.Qiao; L.Q.Qin; X.P.Qin; X.S.Qin; Z.H.Qin; J.F.Qiu; S.Q.Qu; K.H.Rashid; K.Ravindran; C.F.Redmer; A.Rivetti; V.Rodin; M.Rolo; G.Rong; Ch.Rosner; M.Rump; H.S.Sang; A.Sarantsev; Y.Schelhaas; C.Schnier; K.Schoenning; M.Scodeggio; D.C.Shan; W.Shan; X.Y.Shan; J.F.Shangguan; M.Shao; C.P.Shen; H.F.Shen; P.X.Shen; X.Y.Shen; H.C.Shi; R.S.Shi; X.Shi; X.D Shi; J.J.Song; W.M.Song; Y.X.Song; K.Wang; L.L.Wang; M.Wang; M.Z.Wang; Meng Wang; W.Wang; W.H.Wang; W.P.Wang; X.Wang; X.F.Wang; X.L.Wang; Y.Wang; Y.Wang; Y.D.Wang; Y.F.Wang; Y.Q.Wang; Y.Y.Wang; Z.Wang; Z.Y.Wang; Ziyi Wang; Zongyuan Wang; D.H.Wei; F.Weidner; S.P.Wen; D.J.White; U.Wiedner; G.Wilkinson; M.Wolke; L.Wollenberg; J.F.Wu; L.H.Wu; L.J.Wu; X.Wu; Z.Wu; L.Xia; H.Xiao; S.Y.Xiao; Z.J.Xiao; S.L.Yang; Y.X.Yang; Yifan Yang; Zhi Yang; M.Ye; M.H.Ye; J.H.Yin; Z.Y.You; B.X.Yu; C.X.Yu; G.Yu; J.S.Yu; T.Yu; 苑长征; L.Yuan; X.Q.Yuan; Y.Yuan; Z.Y.Yuan; C.X.Yue; A.A.Zafar; X.Zeng Zeng; Y.Zeng; A.Q.Zhang; B.X.Zhang; Guangyi Zhang; H.Zhang; H.H.Zhang; H.H.Zhang; H.Y.Zhang; J.J.Zhang; J.L.Zhang; J.Q.Zhang; J.W.Zhang; J.Y.Zhang; J.Z.Zhang; Jianyu Zhang; Jiawei Zhang; L.M.Zhang; L.Q.Zhang; Lei Zhang; S.Zhang; S.F.Zhang; Shulei Zhang; X.D.Zhang; X.Y.Zhang; Y.Zhang; Y.T.Zhang; Y.H.Zhang; Yan Zhang; Yao Zhang; Z.Y.Zhang; G.Zhao; J.Zhao; J.Y.Zhao; J.Z.Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M.G.Zhao; Q.Zhao; S.J.Zhao; Y.B.Zhao; Y.X.Zhao; Z.G.Zhao; A.Zhemchugov; B.Zheng; J.P.Zheng; Y.H.Zheng; B.Zhong; Z.A.Zhu; B.S.Zou; J.H.Zou
2019Observation of e~+e~-→D_s~+■~((*)0)K~- and study of the P-wave D_s mesons麦迪娜; M.N.Achasov; S.Ahmed; M.Albrecht; M.Alekseev; A.Amoroso; 安芬芬; 安琪; 白羽; O.Bakina; R.Baldini Ferroli; 班勇; K.Begzsuren; D.W.Bennett; J.V.Bennett; N.Berger; M.Bertani; D.Bettoni; F.Bianchi; I.Boyko; R.A.Briere; 蔡浩; 蔡啸; A.Calcaterra; 曹国富; S.A.Cetin; J.Chai; 常劲帆; W.L.Chang; G.Chelkov; 陈刚; 陈和生; 陈江川; 陈玛丽; 陈申见; 陈元柏; 成伟帅; G.Cibinetto; F.Cossio; 代洪亮; 代建平; A.Dbeyssi; D.Dedovich; 邓子艳; A.Denig; I.Denysenko; M.Destefanis; F.De Mori; 丁勇; 董超; 董静; 董燎原; 董明义; 豆正磊; 杜书先; 范荆州; 方建; 房双世; 方易; R.Farinelli; L.Fava; F.Feldbauer; G.Felici; 封常青; M.Fritsch; 傅成栋; 付颖; 高清; 高鑫磊; 高原宁; 高勇贵; 高榛; B.Garillon; I.Garzia; A.Gilman; K.Goetzen; 龚丽; 龚文煊; W.Gradl; M.Greco; 谷立民; 顾旻皓; 顾珊; 顾运厅; 郭爱强; 郭立波; 郭如盼; 郭玉萍; A.Guskov; Z.Haddadi; 韩爽; 郝喜庆; F.A.Harris; 何康林; F.H.Heinsius; T.Held; 衡月昆; 侯治龙; 胡海明; 胡继峰; 胡涛; 胡誉; 黄光顺; 黄金书; 黄性涛; 黄晓忠; 黄智玲; N.Huesken; T.Hussain; W.Ikegami Andersson; W.Imoehl; M.Irshad; 纪全; 姬清平; 季晓斌; 季筱璐; 姜侯兵; 江晓山; 蒋兴雨; 焦健斌; 焦铮; 金大鹏; 金山; 金毅; T.Johansson; N.Kalantar-Nayestanaki; 康晓珅; M.Kavatsyuk; 柯百谦; I.K.Keshk; T.Khan; A.Khoukaz; P.Kiese; R.Kiuchi; R.Kliemt; L.Koch; O.B.Kolcu; B.Kopf; M.Kuemmel; M.Kuessner; A.Kupsc; M.Kurth; W.Kühn; J.S.Lange; P.Larin; L.Lavezzi; H.Leithoff; 李翠; 李澄; 李德民; 李飞; 李峰云; 李刚; 李海波; 李惠静; 李家才; 李井文; 李科; 李龙科; 李蕾; 李佩莲; 李培荣; 李启云; 李卫东; 李卫国; 李晓玲; 李小男; 李学潜; 李志兵; 梁昊; 梁勇飞; 梁羽铁; 廖广睿; 廖龙洲; J.Libby; 林创新; 林德旭; 刘冰; 刘北江; 刘春秀; 刘栋; 刘殿宇; 刘福虎; 刘芳; 刘峰; 刘宏邦; 刘恒君; 刘怀民; 刘欢欢; 刘汇慧; 刘建北; 刘晶译; 刘魁勇; 刘凯; 刘珂; 刘倩; 刘树彬; 刘翔; 刘玉斌; 刘振安; 刘智青; 龙云飞; 娄辛丑; 吕海江; 陆嘉达; 吕军光; 卢宇; 卢云鹏; 罗成林; 罗民兴; 罗朋威; 罗涛; 罗小兰; S.Lusso; 吕晓睿; 马凤才; 马海龙; 马连良; 马明明; 马秋梅; 马旭宁; 马新鑫; 马骁妍; 马玉明; F.E.Maas; M.Maggiora; S.Maldaner; Q.A.Malik; A.Mangoni; 冒亚军; 毛泽普; S.Marcello; 孟召霞; J.G.Messchendorp; G.Mezzadri; 闵建; 闵天觉; R.E.Mitchell; 莫晓虎; 莫玉俊; C.Morales Morales; N.Yu.Muchnoi; H.Muramatsu; A.Mustafa; S.Nakhoul; Y.Nefedov; F.Nerling; I.B.Nikolaev; 宁哲; S.Nisar; 牛顺利; S.L.Olsen; 欧阳群; S.Pacetti; 潘越; M.Papenbrock; P.Patteri; M.Pelizaeus; 彭海平; K.Peters; J.Pettersson; 平加伦; 平荣刚; A.Pitka; R.Poling; V.Prasad; 祁鸣; 齐天钰; 钱森; 乔从丰; 覃拈; X.S.Qin; 秦中华; 邱进发; 屈三强; K.H.Rashid; C.F.Redmer; M.Richter; M.Ripka; A.Rivetti; M.Rolo; 荣刚; Ch.Rosner; M.Rump; A.Sarantsev; M.Savrié; K.Schoenning; 单葳; 单心钰; 邵明; 沈成平; 沈培迅; 沈肖雁; 盛华义; 史欣; 宋娇娇; 宋欣颖; S.Sosio; C.Sowa; S.Spataro; 隋风飞; 孙功星; 孙俊峰; 孙亮; 孙胜森; 孙新华; 孙勇杰; 孙艳坤; 孙永昭; 孙志嘉; 孙振田; 谭雅星; 唐昌建; 唐光毅; 唐晓; M.Tiemens; B.Tsednee; I.Uman; 王斌; 王滨龙; 王成伟; 王大勇; 王豪豪; 王科; 王亮亮; 王灵淑; 王萌; 王蒙; 王平; 王佩良; 王茹敏; 王维平; 王雄飞; 王越; 王贻芳; 王铮; 王志刚; 王至勇; 王宗源; T.Weber; 魏代会; P.Weidenkaff; 文硕频; U.Wiedner; M.Wolke; 伍灵慧; 吴连近; 吴智; 夏磊; 夏宇; 肖言佳; 肖振军; 谢宇广; 谢跃红; 熊习安; 修青磊; 许国发; 徐雷; 徐庆君; 许威; 徐新平; 严芳; 严亮; 鄢文标; 闫文成; 颜永红; 杨海军; 杨洪勋; 杨柳; R.X.Yang; 杨双莉; 杨友华; 杨永栩; 杨翊凡; 杨子倩; 叶梅; 叶铭汉; 殷俊昊; 尤郑昀; 俞伯祥; 喻纯旭; 俞洁晟; 苑长征; 袁野; A.Yuncu; A.A.Zafar; 曾云; 张丙新; 张炳云; 张长春; 张达华; 张宏浩; 章红宇; 张晋; 张杰磊; J.Q.Zhang; 张家文; 张建勇; 张景芝; 张坤; 张磊; 张思凡; 张天骄; 张学尧; 张言; 张银鸿; 张亚腾; 张洋; 张瑶; 张宇; 张正好; 张子平; 张振宇; 赵光; 赵京伟; 赵静宜; 赵京周; 赵雷; 赵玲; 赵明刚; 赵强; 赵书俊; 赵天池; 赵豫斌; 赵政国; A.Zhemchugov; 郑波; 郑建平; 郑阳恒; 钟彬; 周莉; 周巧; 周详; 周晓康; 周小蓉; 周晓宇; 周旭; 朱傲男; 朱江; 朱江; 朱凯; 朱科军; 朱世海; 朱相雷; 朱莹春; 朱永生; 朱自安; 庄建; 邹冰松; 邹佳恒
15-Feb-2021Study of BESⅢ trigger efficiencies with the 2018 J/ψ data麦迪娜; M.N.Achasov; P.Adlarson; S.Ahmed; M.Albrecht; R.Aliberti; A.Amoroso; 安美儒; 安琪; 白旭红; 白羽; O.Bakina; R.Baldini Ferroli; I.Balossino; 班勇; K.Begzsuren; N.Berger; M.Bertani; D.Bettoni; F.Bianchi; J.Bloms; A.Bortone; I.Boyko; R.A.Briere; 蔡浩; 蔡啸; A.Calcaterra; 曹国富; 曹宁; S.A.Cetin; 常劲帆; 常万玲; G.Chelkov; 陈端友; 陈刚; 陈和生; 陈玛丽; 陈申见; 陈旭荣; 陈元柏; 陈卓俊; 成伟帅; G.Cibinetto; F.Cossio; 崔小非; 代洪亮; 戴鑫琛; A.Dbeyssi; R.E.de Boer; D.Dedovich; 邓子艳; A.Denig; I.Denysenko; M.Destefanis; F.De Mori; 丁勇; 董超; 董静; 董燎原; 董明义; 董翔; 杜书先; 范玉兰; 方建; 房双世; 方易; R.Farinelli; L.Fava; F.Feldbauer; G.Felici; 封常青; J.H.Feng; M.Fritsch; 傅成栋; 高雅; 高扬; 高原宁; 高勇贵; I.Garzia; 葛潘婷; 耿聪; E.M.Gersabeck; A Gilman; K.Goetzen; L.Gong; 龚文煊; W.Gradl; M.Greco; 谷立民; 顾旻皓; 顾珊; 顾运厅; 关春懿; 郭爱强; 郭立波; 郭如盼; Y.P.Guo; A.Guskov; 韩婷婷; 韩文颖; 郝喜庆; F.A.Harris; H Hüsken; 何康林; F.H.Heinsius; C.H.Heinz; T.Held; 衡月昆; C.Herold; M.Himmelreich; T.Holtmann; 侯颖锐; 侯治龙; 胡海明; J.F.Hu; 胡涛; 胡誉; 黄光顺; 黄麟钦; 黄性涛; 黄燕萍; 黄震; T.Hussain; W. Ikegami Andersson; W.Imoehl; M.Irshad; S.Jaeger; S.Janchiv; 纪全; 姬清平; 季晓斌; 季筱璐; 姜侯兵; 江晓山; 焦健斌; 焦铮; 金山; 金毅; T.Johansson; N.Kalantar-Nayestanaki; 康晓珅; R.Kappert; M.Kavatsyuk; 柯百谦; I.K.Keshk; A.Khoukaz; P.Kiese; R.Kiuchi; R.Kliemt; L.Koch; O.B.Kolcu; B.Kopf; M.Kuemmel; M.Kuessner; A.Kupsc; M.G.Kurth; W.Kühn; J.J.Lane; J.S.Lange; P.Larin; A.Lavania; L.Lavezzi; 雷祚弘; H.Leithoff; M.Lellmann; T.Lenz; 李翠; 李春花; 李澄; 李德民; 李飞; 李刚; 李慧; 李贺; 李海波; 李惠静; 李井文; J.Q.Li; 李静舒; 李科; 李龙科; 李蕾; 李培荣; 栗帅迎; 李卫东; 李卫国; 李旭红; 李晓玲; 李紫源; 梁昊; 梁浩; 梁浩; 梁勇飞; 梁羽铁; 廖龙洲; J.Libby; 林创新; 刘北江; 刘春秀; 刘栋; 刘福虎; 刘芳; 刘峰; 刘宏邦; 刘怀民; 刘欢欢; 刘汇慧; 刘建北; 刘佳俊; 刘晶译; 刘凯; 刘魁勇; 刘珂; 刘亮; M.H.Liu; 刘佩莲; 刘倩; 刘淇; 刘树彬; 刘帅; 刘桐; 刘卫民; 刘翔; Y.Liu; 刘玉斌; 刘振安; 刘智青; 娄辛丑; 卢飞翔; F.X.Lu; 吕海江; 陆嘉达; 吕军光; 陆小玲; 卢宇; 卢云鹏; 罗成林; 罗民兴; 罗朋威; 罗涛; 罗小兰; S.Lusso; 吕晓睿; 马凤才; 马海龙; 马连良; 马明明; 马秋梅; 马润秋; 马瑞廷; 马新鑫; 马骁妍; F.E.Maas; M.Maggiora; S.Maldaner; S.Malde; Q.A.Malik; A.Mangoni; 冒亚军; 毛泽普; S.Marcello; 孟召霞; J.G.Messchendorp; G.Mezzadri; 闵天觉; R.E.Mitchell; 莫晓虎; 莫玉俊; N.Yu.Muchnoi; H.Muramatsu; S.Nakhoul; Y.Nefedov; F.Nerling; I.B.Nikolaev; 宁哲; S.Nisar; S.L.Olsen; 欧阳群; S.Pacetti; X.Pan; Y.Pan; A.Pathak; P.Patteri; M.Pelizaeus; 彭海平; K.Peters; J.Pettersson; 平加伦; 平荣刚; R.Poling; V.Prasad; 齐航; 漆红荣; 祁康辉; 祁鸣; 齐天钰; T.Y.Qi; 钱森; 钱文斌; 钱圳; 乔从丰; 秦丽清; X.S.Qin; 秦中华; 邱进发; 屈三强; K.H.Rashid; K.Ravindran; C.F.Redmer; A.Rivetti; V.Rodin; M.Rolo; 荣刚; Ch.Rosner; M.Rump; 桑昊榆; A.Sarantsev; Y.Schelhaas; C.Schnier; K.Schoenning; M.Scodeggio; 单多琛; 单葳; 单心钰; 上官剑锋; 邵明; C.P.Shen; 沈培迅; 沈肖雁; 石煌超; 师荣盛; 史欣; 师晓东; 宋维民; 宋昀轩; S.Sosio; S.Spataro; 苏可馨; 苏彭彭; 隋风飞; 孙功星; 孙浩凯; 孙俊峰; 孙亮; 孙胜森; 孙童; 孙文玉; W.Y.Sun; 孙翔; 孙勇杰; 孙艳坤; 孙永昭; 孙振田; 谭英华; 谭雅星; 唐昌建; 唐光毅; 唐健; 滕佳秀; V.Thoren; I.Uman; 王斌; 王成伟; 王大勇; H.J.Wang; 王宏鹏; 王科; 王亮亮; 王萌; M.Z.Wang; 王蒙; W.Wang; 王文欢; 王维平; X.Wang; 王雄飞; X.L.Wang; 王越; 王莹; Y.D.Wang; 王贻芳; 王雨晴; Y.Y.Wang; 王铮; 王至勇; 王子一; 王宗源; 魏代会; P.Weidenkaff; F.Weidner; 文硕频; D.J.White; U.Wiedner; G.Wilkinson; M.Wolke; L.Wollenberg; 吴金飞; 伍灵慧; 吴连近; X.Wu; 吴智; 夏磊; H.Xiao; 肖素玉; 肖振军; 谢昕海; 谢宇广; 谢跃红; 邢天宇; 许国发; 徐庆君; 许威; 徐新平; F.Yan; L.Yan; 鄢文标; 闫文成; 闫旭; 杨海军; 杨洪勋; 杨玲; S.L.Yang; 杨永栩; 杨翊凡; 杨智; 叶梅; 叶铭汉; 殷俊昊; 尤郑昀; 俞伯祥; 喻纯旭; 余刚; 俞洁晟; 于涛; 苑长征; 袁丽; X.Q.Yuan; 袁野; 袁朝阳; C.X.Yue; A.Yuncu; A.A.Zafar; 曾云; 张丙新; 张广义; H.Zhang; 张宏浩; 章红宇; H.Y.Zhang; 张进军; 张杰磊; J.Q.Zhang; 张家文; 张建勇; 张景芝; 张剑宇; 张嘉伟; 张丽青; 张雷; 张澍; 张思凡; Shulei Zhang; X.D.Zhang; 张学尧; Y.Zhang; 张银鸿; 张亚腾; 张言; 张瑶; Yi Zhang; 张正好; 张振宇; 赵光; 赵静; 赵静宜; 赵京周; 赵雷; 赵玲; 赵明刚; 赵强; 赵书俊; 赵豫斌; 赵宇翔; 赵政国; A.Zhemchugov; 郑波; 郑建平; Y.Zheng; 郑阳恒; 钟彬; 钟翠; 周利鹏; 周巧; 周详; 周晓康; 周小蓉; 朱傲男; 朱江; 朱凯; 朱科军; 朱世海; T.J.Zhu; 朱文静; W.J.Zhu; 朱莹春; 朱自安; 邹冰松; 邹佳恒