Browsing by Author 陈峰

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 90 to 109 of 200 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
24-May-2023M2T多源知识图谱融合的空间场景描述文本自动生成框架陈晖萱; 郭旦怀; 葛世寅; 王婧; 王彦棡; 陈峰; 杨微石
2014MALDI-TOF质谱技术鉴定龋病患者唾液中的变异链球菌任雯; 陈峰; 张翼飞; 张倩; 王晓燕; 刘颖熠; 袁重阳; 马庆伟; 徐韬; 郑树国
2018美国竞争情报系统构建的信息生态解析陈美华; 陈峰
2003面向企业战略管理的竞争情报研究陈峰; 梁战平
2005南匈奴历史地理问题研究陈峰
2010Nd:GGG平面和条形光波导结构的制备任莹莹; 陈峰; 路庆明; 马宏骥
2017Nell-1-ΔE通过和enolase-1相互作用抑制细胞迁移赵华翔; 秦雪嫣; 张倩; Xinli Zhang; 林久祥; Kang Ting; 陈峰
2016NELL-1:高效特异的新型生长因子秦雪嫣; 赵华翔; 张倩; 陈峰; 林久祥
2008O~(3+)注入Nd:YLF晶体形成平面光波导的特性研究谭杨; 董宁宁; 孔艳霞; 陈峰; 马宏骥
2008喷墨质量自动检测系统的设计与实现张林; 刘志红; 陈峰
2010喷头清洗装置及其工作方法关书靖; 邢笑笑; 陈峰; 刘志红
2011喷墨设备及其清洁机构金鹏; 陈峰; 刘志红
2011喷墨印刷定位装置及其控制方法金鹏; 陈峰; 刘志红
2011喷头的安装装置杨涛; 陈峰; 刘志红
2011喷墨印刷定位装置和喷墨印刷设备金鹏; 陈峰; 刘志红
2011喷墨设备及其清洁机构和清洁控制方法金鹏; 陈峰; 刘志红
2009喷头清洁装置及方法方应龙; 刘志红; 陈峰
2001企业竞争情报课题(项目)研究工作的要点分析陈峰
2001企业竞争情报管理系统的构建研究陈峰
2001卡巴拉汀治疗阿尔茨海默病患者的临床研究王荫华; 陈清棠; 张振馨; 舒良; 姚景莉; 余慧贞; 张昱; 杨期东; 赵伟秦; 金弘敏; 孔凡元; 苏炳华; 陈峰