Browsing by Author Ren, Yan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 28 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Parallel H-shaped phenylenevinylenes: Quasi-coplanar molecules for highly luminescent blue OLEDsLiu, Yang; Tao, Xutang; Wang, Fuzhi; Dang, Xiangnan; Zou, Dechun; Ren, Yan; Jiang, Minhua
2013Prevalence of Hypertension in China: A Cross-Sectional StudyGao, Yun; Chen, Gang; Tian, Haoming; Lin, Lixiang; Lu, Juming; Weng, Jianping; Jia, Weiping; Ji, Linong; Xiao, Jianzhong; Zhou, Zhiguang; Ran, Xingwu; Ren, Yan; Chen, Tao; Yang, Wenying
2023Quantitative description and characteristics of submeso motion and turbulence intermittencyRen, Yan; Zhang, Hongsheng; Zhang, Lei; Liang, Jiening
1-Apr-2022Quantitative verification of the turbulence barrier effect during heavy haze pollution eventsRen, Yan; Zhang, Hongsheng; Zhang, Xiaoye; Wu, Bingui; Cai, Xuhui; Song, Yu; Zhu, Tong
Nov-2021Scientific collaboration and career stages: An ego-centric perspectiveLu, Wei; Ren, Yan; Huang, Yong; Bu, Yi; Zhang, Yuehan
22-Mar-2023Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particlesat an inland city in northwestern ChinaZhang, Huanhuan; Li, Rui; Huang, Chengpeng; Li, Xiaofei; Dong, Shuwei; Wang, Fu; Li, Tingting; Chen, Yizhu; Zhang, Guohua; Ren, Yan; Chen, Qingcai; Huang, Ru-jin; Chen, Siyu; Xue, Tao; Wang, Xinming; Tang, Mingjin
2007Secondary growth of small ZnO tripodlike arms on the end of nanowiresZhang, Zengxing; Liu, Yuzi; Liu, Dongfang; Luo, Shudong; Shen, Jun; Liu, Lifeng; Ma, Wenjun; Ren, Yan; Xiang, Yanjuan; Zhou, Weiya; Xie, Sishen; Zheng, Kaihong; Zhao, Yuanchun; Sun, Lianfeng; Zou, Chenxia; Yu, Dapeng
31-Mar-2023Serum HBsAg and HBcrAg is associated with inflammation in HBeAg-positive chronic hepatitis B patientsZhao, Jing; Bian, Dandan; Liao, Hao; Wang, Yang; Ren, Yan; Jiang, Yingying; Liu, Shuang; Chen, Xinyue; Hu, Zhongjie; Duan, Zhongping; Lu, Fengmin; Zheng, Sujun
2022Serum HBV DNA plus RNA reflecting cccDNA level before and during NAs treatment in HBeAg positive CHB patientsWang, Yang; Liu, Yanna; Liao, Hao; Deng, Zhongping; Bian, Dandan; Ren, Yan; Yu, Guangxin; Jiang, Yingying; Bai, Li; Liu, Shuang; Liu, Mei; Zhou, Li; Chen, Yu; Chen, Xinyue; Duan, Zhongping; Lu, Fengmin; Zheng, Sujun
Mar-2022Serum HBV RNA predicts HBeAg clearance and seroconversion in patients with chronic hepatitis B treated with nucleos(t)ide analoguesWang, Yang; Liao, Hao; Deng, Zhongping; Liu, Yanna; Bian, Dandan; Ren, Yan; Yu, Guangxin; Jiang, Yingying; Bai, Li; Liu, Shuang; Liu, Mei; Zhou, Li; Chen, Yu; Duan, Zhongping; Lu, Fengmin; Zheng, Sujun
2023Sheathless CESI-MS versus LC-MS: Results of qualitative and quantitative analyses of the primary and secondary metabolites of <i>Pleioblastus amarus</i> bamboo shootsRen, Yan; Liu, Ying; Zhang, Wenming; Ran, Junfeng; Li, Li; Zhang, Zhidan
2007Structure and electronic properties of triphenylamine-substituted indolo[3,2-b]carbazole derivatives as hole-transporting materials for organic light-emitting diodesZhao, Hua-Ping; Tao, Xu-Tang; Wang, Fu-Zhi; Ren, Yan; Sun, Xue-Qin; Yang, Jia-Xiang; Yan, Yun-Xing; Zou, De-Chun; Zhao, Xian; Jiang, Min-Hua
2006Structure and properties of a novel yellow emitting material for organic light-emitting diodesJu, Haidong; Wan, Ying; Yu, Wentao; Liu, Aiyun; Liu, Yang; Ren, Yan; Tao, Xutang; Zou, Dechun
15-Aug-2021Study on the characteristics of the pressure fluctuations and their contribution to turbulence kinetic energyWei, Zhuorui; Zhang, Hongsheng; Ren, Yan; Li, Qianhui; Cai, Xuhui; Song, Yu; Kang, Ling
2009Synthesis of large-scale periodic ZnO nanorod arrays and its blue-shift of UV luminescenceZhang, Xiaoxian; Liu, Dongfang; Zhang, Lihuan; Li, Wenliang; Gao, Min; Ma, Wenjun; Ren, Yan; Zeng, Qingsheng; Niu, Zhiqiang; Zhou, Weiya; Xie, Sishen
15-May-2020Synthesis of ortho-Phenolic Sulfilimines via an Intermolecular Sulfur Atom Transfer Cascade ReactionXiong, Feng; Zuo, Yingying; Song, Yinan; Zhang, Linxing; Zhang, Xinhao; Xu, Shaojian; Ren, Yan
15-Aug-2021Temporal and spatial characteristics of turbulent transfer and diffusion coefficient of PM2.5Ren, Yan; Zhang, Hongsheng; Zhang, Xiaoye; Li, Qianhui; Cai, Xuhui; Song, Yu; Kang, Ling; Zhu, Tong
20-Jan-2021Turbulence barrier effect during heavy haze pollution eventsRen, Yan; Zhang, Hongsheng; Zhang, Xiaoye; Wei, Wei; Li, Qianhui; Wu, Bingui; Cai, Xuhui; Song, Yu; Kang, Ling; Zhu, Tong
Aug-2022Turbulent transport dissimilarities of particles, momentum, and heatJia, Wenxing; Zhang, Xiaoye; Zhang, Hongsheng; Ren, Yan
2024Two-Stage Deep Learning Segmentation for Tiny Brain RegionsRen, Yan; Zheng, Xiawu; Ji, Rongrong; Chen, Jie