Browsing by Author Sun, Xu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 52 to 71 of 76 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Multi-label text categorization with joint learning predictions-as-features methodLi, Li; Chang, Baobao; Zhao, Shi; Sha, Lei; Sun, Xu; Wang, Houfeng
2021Multi-View Feature Representation for Dialogue Generation with Bidirectional DistillationFeng, Shaoxiong; Ren, Xuancheng; Li, Kan; Sun, Xu
2023MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual CaptioningYang, Bang; Liu, Fenglin; Wu, Xian; Wang, Yaowei; Sun, Xu; Zou, Yuexian
2020Parallel Data Augmentation for Formality Style TransferZhang, Yi; Ge, Tao; Sun, Xu
2008Predicting Chinese abbreviations from definitions: An empirical learning approach using support vector regressionSun, Xu; Wang, Hou-Feng; Wang, Bo
2014Predicting Chinese abbreviations with minimum semantic unit and global constraintsZhang, Longkai; Li, Li; Wang, Houfeng; Sun, Xu
9-May-2024Prediction model for low bone mass mineral density in type 2 diabetes: an observational cross-sectional studyJi, Cheng; Ma, Jie; Sun, Lingjun; Sun, Xu; Liu, Lijuan; Wang, Lijun; Ge, Weihong; Bi, Yan
2013Probabilistic Chinese word segmentation with non-local information and stochastic trainingSun, Xu; Zhang, Yaozhong; Matsuzaki, Takuya; Tsuruoka, Yoshimasa; Tsujii, Jun&apos;ichi
2018Question Condensing Networks for Answer Selection in Community Question AnsweringWu, Wei; Sun, Xu; Wang, Houfeng
2021RAP: Robustness-Aware Perturbations for Defending against Backdoor Attacks on NLP ModelsYang, Wenkai; Lin, Yankai; Li, Peng; Zhou, Jie; Sun, Xu
2021Rethinking Denoised Auto-Encoding in Language Pre-TrainingLuo, Fuli; Yang, Pengcheng; Li, Shicheng; Ren, Xuancheng; Sun, Xu; Huang, Songfang; Huang, Fei
2023Stock Trading Volume Prediction with Dual-Process Meta-LearningChen, Ruibo; Li, Wei; Zhang, Zhiyuan; Bao, Ruihan; Harimoto, Keiko; Sun, Xu
2014Structure regularization for structured predictionSun, Xu
2021Text AutoAugment: Learning Compositional Augmentation Policy for Text ClassificationRen, Shuhuai; Zhang, Jinchao; Li, Lei; Sun, Xu; Zhou, Jie
2019Towards easier and faster sequence labeling for natural language processing: A search-based probabilistic online learning framework (SAPO)Sun, Xu; Ma, Shuming; Zhang, Yi; Ren, Xuancheng
2019Towards Fine-grained Text Sentiment TransferLuo, Fuli; Li, Peng; Yang, Pengcheng; Zhou, Jie; Tan, Yutong; Chang, Baobao; Sui, Zhifang; Sun, Xu
2021Towards Semantics-Enhanced Pre-Training: Can Lexicon Definitions Help Learning Sentence Meanings?Ren, Xuancheng; Sun, Xu; Wang, Houfeng; Liu, Qun
1-Feb-2020Training Simplification and Model Simplification for Deep Learning : A Minimal Effort Back Propagation MethodSun, Xu; Ren, Xuancheng; Ma, Shuming; Wei, Bingzhen; Li, Wei; Xu, Jingjing; Wang, Houfeng; Zhang, Yi
2018Training Simplification and Model Simplification for Deep Learning: A Minimal Effort Back Propagation MethodSun, Xu; Ren, Xuancheng; Ma, Shuming; Wei, Bingzhen; Li, Wei; Xu, Jingjing; Wang, Houfeng; Zhang, Yi
2019Transport pathway and source area for Artemisia pollen in Beijing, ChinaQin, Xiaoxin; Li, Yiyin; Sun, Xu; Meng, Ling; Wang, Xiaoke