Browsing by Author Sun, Xu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 45 to 64 of 73 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019MAAM: A Morphology-Aware Alignment Model for Unsupervised Bilingual Lexicon InductionYang, Pengcheng; Luo, Fuli; Chen, Peng; Liu, Tianyu; Sun, Xu
2020Measuring and Relieving the Over-Smoothing Problem for Graph Neural Networks from the Topological ViewChen, Deli; Lin, Yankai; Li, Wei; Li, Peng; Zhou, Jie; Sun, Xu
2-Dec-2023A medical multimodal large language model for future pandemicsLiu, Fenglin; Zhu, Tingting; Wu, Xian; Yang, Bang; You, Chenyu; Wang, Chenyang; Lu, Lei; Liu, Zhangdaihong; Zheng, Yefeng; Sun, Xu; Yang, Yang; Clifton, Lei; Clifton, David A.
20-Nov-2020Memorized sparse backpropagationZhang, Zhiyuan; Yang, Pengcheng; Ren, Xuancheng; Su, Qi; Sun, Xu
2015Modeling of unstable pelvic fractures for 20 degrees sagittally rotated pelvic displacementWu, Xinbao; Li, Yu&apos;neng; Sun, Xu; Wang, Jianshun; Zhao, Chunpeng; Yang, Minghui; Zhu, Shiwen; Cao, Qiyong; Wu, Honghua; Wang, Manyi
2018Modeling Scientific Influence for Research Trending Topic PredictionChen, Chengyao; Wang, Zhitao; Li, Wenjie; Sun, Xu
2015Multi-label text categorization with joint learning predictions-as-features methodLi, Li; Chang, Baobao; Zhao, Shi; Sha, Lei; Sun, Xu; Wang, Houfeng
2021Multi-View Feature Representation for Dialogue Generation with Bidirectional DistillationFeng, Shaoxiong; Ren, Xuancheng; Li, Kan; Sun, Xu
2020Parallel Data Augmentation for Formality Style TransferZhang, Yi; Ge, Tao; Sun, Xu
2008Predicting Chinese abbreviations from definitions: An empirical learning approach using support vector regressionSun, Xu; Wang, Hou-Feng; Wang, Bo
2014Predicting Chinese abbreviations with minimum semantic unit and global constraintsZhang, Longkai; Li, Li; Wang, Houfeng; Sun, Xu
2013Probabilistic Chinese word segmentation with non-local information and stochastic trainingSun, Xu; Zhang, Yaozhong; Matsuzaki, Takuya; Tsuruoka, Yoshimasa; Tsujii, Jun&apos;ichi
2018Question Condensing Networks for Answer Selection in Community Question AnsweringWu, Wei; Sun, Xu; Wang, Houfeng
2021RAP: Robustness-Aware Perturbations for Defending against Backdoor Attacks on NLP ModelsYang, Wenkai; Lin, Yankai; Li, Peng; Zhou, Jie; Sun, Xu
2021Rethinking Denoised Auto-Encoding in Language Pre-TrainingLuo, Fuli; Yang, Pengcheng; Li, Shicheng; Ren, Xuancheng; Sun, Xu; Huang, Songfang; Huang, Fei
2023Stock Trading Volume Prediction with Dual-Process Meta-LearningChen, Ruibo; Li, Wei; Zhang, Zhiyuan; Bao, Ruihan; Harimoto, Keiko; Sun, Xu
2014Structure regularization for structured predictionSun, Xu
2021Text AutoAugment: Learning Compositional Augmentation Policy for Text ClassificationRen, Shuhuai; Zhang, Jinchao; Li, Lei; Sun, Xu; Zhou, Jie
2019Towards easier and faster sequence labeling for natural language processing: A search-based probabilistic online learning framework (SAPO)Sun, Xu; Ma, Shuming; Zhang, Yi; Ren, Xuancheng
2019Towards Fine-grained Text Sentiment TransferLuo, Fuli; Li, Peng; Yang, Pengcheng; Zhou, Jie; Tan, Yutong; Chang, Baobao; Sui, Zhifang; Sun, Xu