Browsing by Author 关晓兵

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
15-Dec-2020基质辅助激光解析电离飞行时间质谱用于口腔念珠菌菌株鉴定的准确性研究魏攀; 付静雅; 张翼飞; 吕欣; 关晓兵; 闫志敏; 陈峰; 华红