Browsing by Author 陈成伟

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2013核苷和核苷酸类药物治疗慢性乙型肝炎的耐药及其管理陈成伟; 陈从新; 陈士俊; 陈永平; 成军; 程明亮; 窦晓光; 段钟平; 高志良; 侯金林; 贾继东; 江家骥; 李杰; 李兰娟; 李彤; 鲁凤民; 茅益民; 缪晓辉; 宁琴; 牛俊奇; 任红; 斯崇文; 孙永涛; 谭德明; 唐红; 唐小平; 万谟彬; 王德扬; 王贵强; 王豪; 王慧芬; 王宇明; 魏来; 翁心华; 谢青; 杨益大; 尤红; 张玲霞; 张文宏; 张欣欣; 庄辉
15-Jul-2021基于瞬时弹性成像技术检测参数的非酒精性脂肪性肝病进展评估模型的建立姚明解; 文夏杰; 王雷婕; 何琼; 罗建文; 范建高; 谢青; 陈成伟; 傅青春; 施军平; 杨永峰; 徐芸; 陆伦根; 鲁凤民
2017坚持学术公正和独立,推动肝脏病学科健康发展——《中华肝脏病杂志》《临床肝胆病杂志》《肝脏》评论任红; 牛俊奇; 陈成伟; 贾继东; 庄辉
2017聚乙二醇干扰素α-2b(Y型,40kD)注射液治疗基因1/6型慢性丙型肝炎患者的疗效和安全性分析封波; 尚佳; 武淑环; 陈红; 韩英; 李跃旗; 张大志; 赵龙凤; 魏少峰; 毛青; 尹炽标; 韩涛; 汪茂荣; 陈士俊; 李军; 谢青; 甄真; 高志良; 张跃新; 龚国忠; 杨东亮; 潘晨; 盛吉芳; 唐红; 宁琴; 施光峰; 牛俊奇; 罗光汉; 孙永涛; 尤红; 王贵强; 张伦理; 彭劼; 张琴; 刘家俊; 陈成伟; 陈新月; 赵伟; 王润华; 孙黎; 魏来
2017聚乙二醇干扰素α-2b(Y型,40kD)注射液治疗HBeAg阳性慢性乙型肝炎患者的疗效和安全性分析侯凤琴; 尹亚琳; 曾玲英; 尚佳; 龚国忠; 潘晨; 张明香; 尹炽标; 谢青; 彭雁忠; 陈士俊; 毛青; 陈永平; 毛乾国; 张大志; 韩涛; 汪茂荣; 赵伟; 刘家俊; 韩英; 赵龙凤; 罗光汉; 张继明; 彭劼; 谭德明; 李智伟; 唐红; 王豪; 张跃新; 李军; 张伦理; 陈良; 贾继东; 陈成伟; 甄真; 李保森; 牛俊奇; 孟庆华; 袁宏; 孙永涛; 李树臣; 盛吉芳; 成军; 孙黎; 王贵强
2009慢性乙型肝炎患者持续应用恩替卡韦治疗3年的疗效姚光弼; 任红; 徐道振; 周霞秋; 贾继东; 王宇明; 陈成伟
2007替比夫定或拉米夫定抗乙型肝炎病毒的疗效预测探讨贾继东; 侯金林; 尹有宽; 徐道振; 谭德明; 牛俊奇; 周霞秋; 王宇明; 朱理珉; 贺永文; 任红; 万谟彬; 陈成伟; 巫善明; 陈亚岗; 许家璋; 王勤环; 魏来; 马红
2009熊去氧胆酸治疗药物性肝损伤开放对照临床试验倪鎏达; 谢青; 李捍卫; 韩文科; 徐伟民; 王琳; 谢敬东; 许昕; 陈晓蓉; 徐国光; 陈成伟
20-Aug-2020乙型肝炎临床治愈策略:抗病毒药物与免疫调节治疗谢青; 宁琴; 王贵强; 陈成伟; 王福生
2017Y型聚乙二醇干扰素α-2b注射液治疗HCV基因2/3型慢性丙型肝炎患者疗效和安全性的多中心随机对照试验研究封波; 尚佳; 武淑环; 陈红; 韩英; 李跃旗; 张大志; 赵龙凤; 魏少峰; 毛青; 尹炽标; 韩涛; 汪茂荣; 陈士俊; 李军; 谢青; 甄真; 高志良; 张跃新; 龚国忠; 杨东亮; 潘晨; 盛吉芳; 唐红; 宁琴; 施光峰; 牛俊奇; 罗光汉; 孙永涛; 尤红; 王贵强; 张伦理; 彭劼; 张琴; 刘家俊; 陈成伟; 陈新月; 赵伟; 王润华; 孙黎; 魏来