Browsing by Author 马立英

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2007~(21)N的β缓发中子发射研究楼建玲; 李智焕; 叶沿林; 江栋兴; 华辉; 李湘庆; 孔赞; 吕林辉; 李琛; 卢飞; 范凤英; 李忠宇; 曹中鑫; 马立英; 徐瑚珊; 胡正国; 王猛; 雷相国; 章学恒; 付芬; 张宏斌; 杨彦云; 唐彬; 黄天衡; 涂小林; 张亚鹏; 郑川; 田育林; 欧阳珍; 黄美容; 徐治国; 岳珂; 高启
2007北京大学中子探测阵列的效率刻度研究孔赞; 李智焕; 叶沿林; 江栋兴; 华辉; 李湘庆; 楼建玲; 吕林辉; 李琛; 卢飞; 范凤英; 李忠宇; 曹中鑫; 马立英; 徐瑚珊; 胡正国; 王猛; 雷相国; 章学恒; 付芬; 张宏斌; 杨彦云; 唐彬; 黄天衡; 涂小林; 张亚鹏; 郑川; 田育林; 欧阳珍; 黄美容; 徐治国; 岳珂; 高启
2009A CsI(Tl) detector array used in the experiment of the proton-rich nucleus ~(17)Ne马立英; 华辉; 卢飞; 陈东; 姜希遥; 叶沿林; 江栋兴
2009Structure change of ~(156)Yb at high-spin states华辉; 李忠宇; 王守宇; 孟杰; 李智焕; 李湘庆; 许甫荣; 刘红亮; 张双全; 周善贵; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 竺礼华; 吴晓光; 李广生; 贺创业; 马立英; 卢飞; 范凤英; 韩丽英; 王赫; 肖军; 李雪琴; 陈东; 方晓; 楼建玲; 刘颖; 郝昕; 潘波; 李立华
2009Study of the structure of borromean nucleus ~(17)Ne卢飞; 华辉; 叶沿林; 李智焕; 江栋兴; 马立英; 葛愉成; 郑涛; 宋玉收; 李湘庆
2009用于质子测量的CsI(Tl)探测器阵列的研制马立英
2006β缓发中子探测阵列的性能优化及测试楼建玲; 吴翠娥; 李琛; 庞丹阳; 卢飞; 范凤英; 马立英; 李智焕; 叶沿林; 曹中鑫; 江栋兴; 华辉; 郑涛; 李湘庆; 葛愉成