Browsing by Author Fang, Hui

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Association of the BDNF Val66Met polymorphism with BMI in chronic schizophrenic patients and healthy controlsFang, Hui; Zhen, Yan Feng; Liu, Xing Yu; Xu, Gang; Soares, Jair C.; Zhao, Jingping; Zhang, Xiang Yang
Sep-2022The Bacterial MtrAB Two-Component System Regulates the Cell Wall Homeostasis Responding to Environmental Alkaline StressQin, Xiaoyu; Zhang, Kaiduan; Fan, Yuzhao; Fang, Hui; Nie, Yong; Wu, Xiao-Lei
2018Broadband graphene-based photoacoustic microscopy with high sensitivityYang, Fan; Song, Wei; Zhang, Chonglei; Min, Changjun; Fang, Hui; Du, Luping; Wu, Peng; Zheng, Wei; Li, Changhui; Zhu, Siwei; Yuan, Xiaocong
2014Characterization of a CYP153 alkane hydroxylase gene in a Gram-positive Dietzia sp DQ12-45-1b and its "team role" with alkW1 in alkane degradationNie, Yong; Liang, Jie-Liang; Fang, Hui; Tang, Yue-Qin; Wu, Xiao-Lei
2023The combined effects of arteriosclerosis and diabetes on cardiovascular disease riskWang, Jing; Yin, Ming-Jie; Zheng, Jun-Wei; Fang, Hui; Qin, Xue-Ying; Wang, Feng; Wu, Shou-Ling; Meng, Shi-Qiu
Jul-2022Comparison analysis of first-line asparaginase- versus non-asparaginase-based regimens for early-stage extranodal NK/T-cell lymphomaQi, Fei; Xie, Yan; Wang, Dedao; Chai, Yue; Chen, Bo; Sun, Yan; Liu, Weiping; Qi, Shunan; Wei, Yuce; Fang, Hui; Zhao, Dan; Gui, Lin; Yang, Yong; Feng, Xiaoli; Ding, Ning; Mi, Lan; Shu, Shaokun; Li, Yexiong; Song, Yuqin; Dong, Mei; Zhu, Jun
2017The complete genome of Dietzia timorensis ID05-A0528(T) revealed the genetic basis for its saline-alkali toleranceFang, Hui; Hu, Bing; Nie, Yong; Tang, Yue-Qin; Wu, Xiao-Lei
2014Correlation Analysis of Sleep Quality and Youth Ischemic StrokeZhang, Shunqing; Chang, Cheng; Zhang, Juan; Song, Bo; Fang, Hui; Xu, YuMing
Aug-2021Cost-effectiveness of postmastectomy hypofractionated radiation therapy vs conventional fractionated radiation therapy for high-risk breast cancerYang, Jing; Qi, Shu-Nan; Fang, Hui; Song, Yong-Wen; Jin, Jing; Liu, Yue-Ping; Wang, Wei-Hu; Yang, Yong; Tang, Yu; Ren, Hua; Chen, Bo; Lu, Ning-Ning; Tang, Yuan; Li, Ning; Jing, Hao; Wang, Shu-Lian; Li, Ye-Xiong
2-Nov-2023Diagnostic accuracy of dual-energy CT for bone marrow edema in patients with acute knee injury: a systematic review and meta-analysisLi, Zhizhuo; Chen, Xuelong; Fang, Hui; Li, Chengxin; Shi, Lijun; Fan, Xiaoyu; Xu, Xin; Gao, Fuqiang; Sun, Wei; Qing, Jiang
2-Nov-2023Diagnostic accuracy of dual-energy CT for bone marrow edema in patients with acute knee injury: a systematic review and meta-analysisLi, Zhizhuo; Chen, Xuelong; Fang, Hui; Li, Chengxin; Shi, Lijun; Fan, Xiaoyu; Xu, Xin; Gao, Fuqiang; Sun, Wei; Qing, Jiang
2014Diverse alkane hydroxylase genes in microorganisms and environmentsNie, Yong; Chi, Chang-Qiao; Fang, Hui; Liang, Jie-Liang; Lu, She-Lian; Lai, Guo-Li; Tang, Yue-Qin; Wu, Xiao-Lei
2018Dorzagliatin monotherapy in Chinese patients with type 2 diabetes: a dose-ranging, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 studyZhu, Dalong; Gan, Shenglian; Liu, Yu; Ma, Jianhua; Dong, Xiaolin; Song, Weihong; Zeng, Jiao'e; Wang, Guixia; Zhao, Wenjuan; Zhang, Qiu; Li, Yukun; Fang, Hui; Lv, Xiaofeng; Shi, Yongquan; Tian, Haoming; Ji, Linong; Gao, Xin; Zhang, Lihui; Bao, Yuqian; Lei, Minxiang; Li, Ling; Zeng, Longyi; Li, Xiaoying; Hou, Xinghua; Zhao, Yu; Hu, Tianxin; Ge, Xiaoyun; Zhao, Guiyu; Li, Yongguo; Zhang, Yi; Chen, Li
10-Jul-2023Dual Modification of P3-Type Layered Cathodes to Achieve High Capacity and Long Cyclability for Sodium-Ion BatteriesChen, Guojie; Ji, Haocheng; Fang, Hui; Zhai, Jingjun; Ma, Zhewen; Ji, Wenhai; Wang, Yinchao; Huang, Yuxiang; Liu, Lele; Tong, Wenxin; Zeng, Wen; Xiao, Yinguo
Aug-2020Exploring the Impact of Random Telegraph Noise-Induced Accuracy Loss on Resistive RAM-Based Deep Neural NetworkDu, Yide; Jing, Linglin; Fang, Hui; Chen, Haibao; Cai, Yimao; Wang, Runsheng; Zhang, Jianfu; Ji, Zhigang
Jan-2023The first discovery of shang period smelting slags with highly radiogenic lead in yingcheng and implications for the shang political economyWang, Qingzhu; Liu, Siran; Chen, Jianli; Li, Yanxiang; Lang, Jianfeng; Guo, Xiaodong; Chen, Xuexiang; Fang, Hui
2013The Genome of the Moderate Halophile Amycolicicoccus subflavus DQS3-9A1(T) Reveals Four Alkane Hydroxylation Systems and Provides Some Clues on the Genetic Basis for Its Adaptation to a Petroleum EnvironmentNie, Yong; Fang, Hui; Li, Yan; Chi, Chang-Qiao; Tang, Yue-Qin; Wu, Xiao-Lei
2022Image Disentanglement Autoencoder for Steganography without EmbeddingLiu, Xiyao; Ma, Ziping; Ma, Junxing; Zhang, Jian; Schaefer, Gerald; Fang, Hui
31-Dec-2023Inhibition of intrarenal PRR-RAS pathway by Ganoderma lucidum polysaccharide peptides in proteinuric nephropathyFang, Hui; Li, Xinxuan; Lin, Dongmei; Wang, Lianfu; Yang, Teng; Yang, Baoxue
Feb-2023Insights into thermodynamic destabilization in Mg-In-D hydrogen storage system: A combined synchrotron X-ray and neutron diffraction studyMa, Zhewen; Huang, Zhongyuan; Li, Zhao; Chen, Guojie; Li, Yinghui; Zhu, Wen; Zhao, Wenguang; Ji, Haocheng; Fang, Hui; Wen, Wen; Yin, Wen; Zou, Jianxin; Xiao, Yinguo