Browsing by Author Guo, Xiaoying

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Characterization of nitrogen-rich biomaterial-derived biochars and their sorption for aromatic compoundsZhang, Meng; Shu, Liang; Shen, Xiaofang; Guo, Xiaoying; Tao, Shu; Xing, Baoshan; Wang, Xilong
10-May-2020Chemical composition-dependent removal of cationic surfactants by carbon nanotubesGao, Qian; Wu, Fan; Hu, Jing; Chen, Weixiao; Zhang, Xinyu; Guo, Xiaoying; Wang, Bin; Wang, Xilong
2014Effect of model dissolved organic matter coating on sorption of phenanthrene by TiO2 nanoparticlesWang, Xilong; Ma, Enxing; Shen, Xiaofang; Guo, Xiaoying; Zhang, Meng; Zhang, Haiyun; Liu, Ye; Cai, Fei; Tao, Shu; Xing, Baoshan
2012Fluorescence spectroscopic determination of triglyceride in human serum with window genetic algorithm partial least squaresKong, Xiangzhen; Zhu, Weihua; Zhao, Zhimin; Li, Xiangyan; Wang, Hui; Chen, Ran; Chen, Chuchu; Zhu, Feng; Guo, Xiaoying
Apr-2023Gastric cancer-associated long non-coding RNA profiling and noninvasive biomarker screening based on a high-risk population cohortGuo, Xiaoying; Zhang, Yang; Zhang, Zhiyi; Lu, Linzhi; Liu, Yuqin; Li, Zhexuan; Zhou, Tong; Zhang, Jingying; Li, Wenqing; You, Weicheng; Tao, Guoquan; Chen, Wanqing; Zeng, Hongmei; Pan, Kaifeng
2015Impact of humic acid coating on sorption of naphthalene by biocharsZhang, Meng; Shu, Liang; Guo, Xiaoying; Shen, Xiaofang; Zhang, Haiyun; Shen, Guofeng; Wang, Bin; Yang, Yu; Tao, Shu; Wang, Xilong
2013Impact of the Simulated Diagenesis on Sorption of Naphthalene and 1-Naphthol by Soil Organic Matter and its PrecursorsGuo, Xiaoying; Wang, Xilong; Zhou, Xinzhe; Ding, Xing; Fu, Bin; Tao, Shu; Xing, Baoshan
Jun-2024An O/N/S-rich porous Fe-based metal-organic framework (MOF) for gold recovery from the aqueous phase with excellent performanceYu, Xuefeng; Yan, Chuanhao; Zhang, Jinlong; He, Jinglei; Zhang, Meng; Guo, Xiaoying; Wu, Zhipeng; Liu, Junfeng; Wang, Xilong
2013Radiation-Induced Bystander Signaling from Somatic Cells to Germ Cells in Caenorhabditis elegansGuo, Xiaoying; Sun, Jie; Bian, Po; Chen, Lianyun; Zhan, Furu; Wang, Jun; Xu, An; Wang, Yugang; Hei, Tom K.; Wu, Lijun
20-Jan-2024Remediation of heavily PAHs-contaminated soil with high mineral content from a coking plant using surfactant-enhanced soil washingZhang, Meng; Chen, Weixiao; Chuan, Xiuyun; Guo, Xiaoying; Shen, Xiaofang; Zhang, Haiyun; Wu, Fan; Hu, Jing; Wu, Zhipeng; Wang, Xilong
2016Retention of C-14-labeled multiwall carbon nanotubes by humic acid and polymers: Roles of macromolecule propertiesZhao, Qing; Petersen, Elijah J.; Cornelis, Geert; Wang, Xilong; Guo, Xiaoying; Tao, Shu; Xing, Baoshan
2011Sorption Mechanisms of Phenanthrene, Lindane, and Atrazine with Various Humic Acid Fractions from a Single Soil SampleWang, Xilong; Guo, Xiaoying; Yang, Yu; Tao, Shu; Xing, Baoshan
2017Sorption mechanisms of sulfamethazine to soil humin and its subfractions after sequential treatmentsGuo, Xiaoying; Shen, Xiaofang; Zhang, Meng; Zhang, Haiyun; Chen, Weixiao; Wang, Hui; Koelmans, A. A.; Cornelissen, Gerard; Tao, Shu; Wang, Xilong
2012Sorption of Four Hydrophobic Organic Compounds by Three Chemically Distinct Polymers: Role of Chemical and Physical CompositionGuo, Xiaoying; Wang, Xilong; Zhou, Xinzhe; Kong, Xiangzhen; Tao, Shu; Xing, Baoshan
2012Suspending Multi-Walled Carbon Nanotubes by Humic Acids from a Peat SoilZhou, Xinzhe; Shu, Liang; Zhao, Huibin; Guo, Xiaoying; Wang, Xilong; Tao, Shu; Xing, Baoshan
2016Trait-based modelling of bioaccumulation by freshwater benthic invertebratesSidney, Livia Alvarenga; Diepens, Noel J.; Guo, Xiaoying; Koelmans, Albert A.