Browsing by Author He, Yun

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2021Acute Cholecystitis Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Clinical Features, Outcomes, Risk Factors, and Prediction ModelZhang, Zhuangyi; He, Yun; Zhu, Xiao-Lu; Liu, Xiao; Fu, Hai-Xia; Wang, Feng-Rong; Mo, Xiao-Dong; Wang, Yu; Zhang, Yuan-Yuan; Han, Wei; Chen, Yao; Yan, Chen-Hua; Wang, Jing-Zhi; Chen, Yu-Hong; Chang, Ying-Jun; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui
23-Nov-2021All-Trans Retinoic Acid Plus Low-Dose Rituximab Vs Low-Dose Rituximab in Corticosteroid-Resistant or Relapsed ITPWu, Ye-Jun; Liu, Hui; Zeng, Qiao-Zhu; Liu, Yi; Wang, Jing-Wen; Wang, Wen-Sheng; Feng, Jia; Zhou, He-Bing; Huang, Qiu-Sha; Fu, Hai-Xia; Zhu, Xiao-Lu; He, Yun; Jiang, Hao; Chang, Ying-Jun; Xu, Lan-Ping; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui
20-Jan-2022All-trans retinoic acid plus low-dose rituximab vs low-dose rituximab in corticosteroid-resistant or relapsed ITPWu, Ye-Jun; Liu, Hui; Zeng, Qiao-Zhu; Liu, Yi; Wang, Jing-Wen; Wang, Wen-Sheng; Jia-Feng; Zhou, He-Bing; Huang, Qiu-Sha; He, Yun; Fu, Hai-Xia; Zhu, Xiao-Lu; Jiang, Qian; Jiang, Hao; Chang, Ying-Jun; Xu, Lan-Ping; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui
2015Analysis of breast cancer-associated glycosphingolipids using electrospray ionization-linear ion trap quadrupole mass spectrometryZhu, Tingting; Xu, Longjiang; Xu, Xiukun; Wang, Zheng; Zhu, Jian; Xie, Qing; Zhang, Biyan; Wang, Yanping; Ju, Linling; He, Yun; Ye, Xinshan; Zhou, Dapeng; Li, Yunsen
2018Arsenic Trioxide Encapsulated in MSC-Derived Extracellular Vesicles: A Novel Therapy for aGVHD in MiceLiu, Xiao; Wang, Ya-Nan; Zhang, Gao-chao; Su, Yan; Huang, Qiu-sha; Wang, Chen-Cong; Fu, Hai-Xia; He, Yun; Wang, Qian-Ming; Zhao, Xiang-Yu; Zhao, Xiao-Su; Lv, Meng; Chang, Ying-Jun; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiaohui
2-Nov-2023Baricitinib in Combination with High-Dose Dexamethasone As First-Line Treatment for Newly Diagnosed Immune Thrombocytopenia: A Prospective, Multicenter, Randomized TrialZhao, Peng; An, Zhuoyu; Fu, Haixia; Liu, Daihong; Dou, Liping; Liu, Yi; Liu, Hui; Wang, Zhao; Dong, Yujun; Jing, Hongmei; Zhou, Hebing; Li, Zhen-Ling; Li, Lihong; Huang, Qiu-Sha; Wu, Jin; Wu, Yejun; Wang, Chen-Cong; Zhu, Xiaolu; Chen, Qi; He, Yun; Liu, Kaiyan; Zhang, Xiaohui
2018Berberine May Correct Corticosteroid Resistance Induced By Gut Microbiota Dysbiosis in Immune ThrombocytopeniaWang, Ya-Nan; Liu, Xiao; He, Yun; Wang, Qian-Ming; Zhu, Xiao-Lu; Wang, Chen-Cong; Fu, Hai-Xia; Lv, Meng; Chang, Ying-Jun; Zhao, Xiao-Su; Zhao, Xiang-Yu; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiaohui
2-Nov-2023Biomarker MSC-C5b-9-Guided Master Therapies for Resistant/Recurrent ITP: A Prospective, Randomized, Open-Label, Multicenter TrialLi, Menglin; Fu, Haixia; Liu, Yi; Liu, Hui; Feng, Ru; Wang, Zhao; Wang, Jingwen; Chen, Yuxiu; Qu, Qingyuan; Xiao, Mengyu; Zhou, Jianying; He, Yun; Zhu, Xiaolu; Kong, Yuan; Chang, Yingjun; Liu, Kaiyan; Zhang, Xiaohui
1-Mar-2023Brief Report: Sex Differences in the Association Between Cerebrovascular Function and Cognitive Health in People Living With HIV in Urban ChinaChow, Felicia C.; Zhao, Fang; He, Yun; Song, Xiaojing; Zhang, Jiangxia; Ao, Donghui; Wu, Yuchen; Hou, Bo; Sorond, Farzaneh A.; Ances, Beau M.; Letendre, Scott; Heaton, Robert K.; Shi, Chuan; Feng, Feng; Zhu, Yicheng; Wang, Huanling; Li, Taisheng
23-Nov-2021Clinical Risk Factors and Prognostic Model for Idiopathic Inflammatory Demyelinating Diseases after Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Hematological MalignanciesDeng, Rui-Xin; He, Yun; Zhu, Xiao-Lu; Fu, Hai-Xia; Mo, Xiao-Dong; Wang, Jing-Zhi; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui
2023Clinical risk factors and prognostic model for patients with bronchiolitis obliterans syndrome after hematopoietic stem cell transplantationHuang, Qiu-Sha; Han, Tian-Xiao; Chen, Qi; Wu, Jin; Zhao, Peng; Wu, Ye-Jun; He, Yun; Zhu, Xiao-Lu; Fu, Hai-Xia; Wang, Feng-Rong; Zhang, Yuan-Yuan; Mo, Xiao-Dong; Han, Wei; Yan, Chen-Hua; Wang, Jing-Zhi; Chen, Huan; Chen, Yu-Hong; Han, Ting-Ting; Lv, Meng; Chen, Yao; Wang, Yu; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui
2-Nov-2023The Combination of Iguratimod and Danazol Versus Danazol As a Treatment of Corticosteroid-Resistant/Relapse Immune Thrombocytopenia: A Randomized, Controlled, Multicenter, Open-Label TrialZhu, Xiaolu; Liu, Hui; Wang, Zhao; Jiang, Zhongxing; Ma, Liangming; Wang, Min; Zhang, Jiamin; An, Zhuoyu; Wu, Yejun; He, Yun; Fu, Haixia; Chang, Yingjun; Xu, Lanping; Liu, Kaiyan; Huang, Xiao Jun; Zhang, Xiaohui
2-Nov-2023The Combination of Intravenous Immunoglobulin (IVIG) and Low Does Recombinant Human Thrombopoietin (rhTPO) for the Management of Corticosteroid/IVIG Monotherapy-Resistant Immune Thrombocytopenia in PregnancyHe, Yun; Fu, Haixia; Zhu, Xiaolu; Huang, Qiusha; Chen, Qi; Wu, Jin; Chen, Yuxiu; Zhao, Peng; Liu, Kai-Yan; Zhang, Xiaohui
15-Jan-2024Development of membrane-targeting TPP<SUP>+</SUP>-chloramphenicol conjugates to combat methicillin-resistant<i> staphylococcus</i><i> aureus</i> (MRSA) infectionsLi, Tao; He, Xiaoli; Tao, Wenlan; Zhang, Ruixue; He, Qiaolin; Gong, Hongzhi; Liu, Ye; Luo, Dong; Zhang, Maojie; Zou, Cheng; Zhang, Shao-Lin; He, Yun
17-May-2021Dielectric Relaxation and Magnetic Structure of A-Site-Ordered Perovskite Oxide Semiconductor CaCu3Fe2Ta2O12Deng, Jianming; Han, Feifei; Schwarz, Bjorn; Knapp, Michael; Ehrenberg, Helmut; Hua, Weibo; Hinterstein, Manuel; Li, Guobao; He, Yun; Wang, Jie; Yuan, Yuan; Liu, Laijun
2019Dysregulated megakaryocyte distribution associated with nestin(+) mesenchymal stem cells in immune thrombocytopeniaWang, Min; Feng, Ru; Zhang, Jia-min; Xu, Lin-lin; Feng, Fei-er; Wang, Chen-cong; Wang, Qian-ming; Zhu, Xiao-lu; He, Yun; Xue, Jing; Fu, Hai-xia; Lv, Meng; Kong, Yuan; Chang, Ying-jun; Xu, Lan-ping; Liu, Kai-yan; Huang, Xiao-jun; Zhang, Xiao-hui
2012Efficient Video Coding Using Legacy Algorithmic ApproachesChen, Jianwen; Xu, Feng; He, Yun; Villasenor, John; Han, Yuxing; Xu, Yan; Rong, Yaocheng; Reader, Cliff; Wen, Jiangtao
2-Nov-2023Eltrombopag Plus Rhtpo for Corticosteroid-Resistant or Relapsed ITP: A Prospective Observed StudyFu, Haixia; Huang, Qiusha; He, Yun; Wang, Chen-Cong; Liu, Kaiyan; Zhang, Xiaohui
2-Nov-2023Evaluation of ISTH Severe Bleeding Criteria and Development of a Mortality Prognosis Model for Hospitalized Immune Thrombocytopenia Patients: A Multicenter, Retrospective and Prospective Cohort StudyAn, Zhuo-Yu; Fu, Haixia; He, Yun; Zhu, Xiaolu; Wu, Jin; Huang, Qiu-Sha; Liu, Kaiyan; Zhang, Xiaohui
2013FRAMEWORK OF AVS2-VIDEO CODINGHe, Zhichu; Yu, Lu; Zheng, Xiaozhen; Ma, Siwei; He, Yun