Browsing by Author Ji, Yongqiang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
4-Jun-2024Advanced aqueous zinc-ion batteries based on an anode constructed from zinc powder: a reviewLi, Le; Jia, Shaofeng; Shi, Yue; Wang, Conghui; Qiu, Hengwei; Ji, Yongqiang; Cao, Minghui; Zhang, Dan
2024Amphoteric Chelating Ultrasmall Colloids for FAPbI<sub>3</sub> Nanodomains Enable Efficient Near-Infrared Light-Emitting DiodesJi, Yongqiang; Zhong, Qixuan; Yu, Maotao; Yan, Haoming; Li, Lei; Li, Qiuyang; Xu, Hongyu; Li, Shunde; Chen, Peng; Zhao, Lei; Jia, Xiaohan; Xiao, Yun; Zhang, Yuzhuo; Xu, Fan; Zhao, Lichen; Luo, Deying; Yang, Xiaoyu; Gong, Qihuang; Wang, Xinqiang; Zhu, Rui
2023Buried-Metal-Grid Electrodes for Efficient Parallel-Connected Perovskite Solar CellsLi, Lei; Chen, Peng; Su, Rui; Xu, Hongyu; Li, Qiuyang; Zhong, Qixuan; Yan, Haoming; Yang, Xiaoyu; Hu, Juntao; Li, Shunde; Huang, Tianyu; Xiao, Yun; Liu, Bin; Ji, Yongqiang; Wang, Dengke; Sun, Huiliang; Guo, Xugang; Lu, Zheng-Hong; Snaith, Henry J.; Gong, Qihuang; Zhao, Lichen; Zhu, Rui
Dec-2023Compound doping enables efficient CsPbBr<sub>3</sub> nanocrystal light emitting diodesXu, Fan; Yang, Xiaoyu; Zhong, Qixuan; Zhao, Lei; Ji, Yongqiang
24-Jul-2023Focus on perovskite emitters in blue light-emitting diodesYang, Xiaoyu; Ma, Li; Yu, Maotao; Chen, Hao-Hsin; Ji, Yongqiang; Hu, An; Zhong, Qixuan; Jia, Xiaohan; Wang, Yanju; Zhang, Yuzhuo; Zhu, Rui; Wang, Xinqiang; Lu, Changjun
24-Jul-2023Focus on perovskite emitters in blue light-emitting diodesYang, Xiaoyu; Ma, Li; Yu, Maotao; Chen, Hao-Hsin; Ji, Yongqiang; Hu, An; Zhong, Qixuan; Jia, Xiaohan; Wang, Yanju; Zhang, Yuzhuo; Zhu, Rui; Wang, Xinqiang; Lu, Changjun
Jan-2022In Situ Synthesis of UltraStable TiO2 Coating Rb+-Doped Red Emitting CsPbBrI2 Perovskite Quantum DotsJi, Yongqiang; Wang, Minqiang; Yang, Zhi; Wang, Hao; Padhiar, Muhammad Amin; Shi, Jindou; Qiu, Hengwei; Bhatti, Arshad Saleem
Jun-2024Lead-free Cs2NaInCl6:Bi3+/Mn2+double perovskite nanocrystals to nanosheets with improved photoluminescence quantum yield for anti-counterfeit marks and LED applicationsPadhiar, Muhammad Amin; Zhang, Shaolin; Qin, Fangrong; Wang, Minqiang; Ji, Yongqiang; Khan, Noor Zamin; Muhammad, Nisar; Khan, Sayed Ali; Ahmed, Jahangeer; Pan, Shusheng
Apr-2024Mn<SUP>2+</SUP>-Doped CsPbCl<sub>3</sub> Nanocrystals for Ammonia Gas SensingQin, Fangrong; Padhiar, Muhammad Amin; Pan, Shusheng; Khan, Noor Zamin; Ji, Yongqiang; Khan, Sayed Ali; Ahmed, Jahangeer; Zhang, Shaolin
26-Mar-2024Progress in stabilizing zinc anodes for zinc-ion batteries using electrolyte solvent engineeringLi, Le; Yue, Shi; Jia, Shaofeng; Wang, Conghui; Qiu, Hengwei; Ji, Yongqiang; Cao, Minghui; Zhang, Dan
2023Recent development of manganese dioxide-based materials as zinc-ion battery cathodeJia, Shaofeng; Li, Le; Shi, Yue; Wang, Conghui; Cao, Minghui; Ji, Yongqiang; Zhang, Dan
Apr-2024Recent progress in aluminum anodes for high-performance rechargeable aqueous Al-ion batteriesLi, Le; Jia, Shaofeng; Shi, Yue; Wang, Conghui; Qiu, Hengwei; Ji, Yongqiang; Cao, Minghui; Zhang, Dan
Dec-2023Research progress of "rocking chair" type zinc-ion batteries with zinc metal-free anodesLi, Le; Jia, Shaofeng; Cao, Minghui; Ji, Yongqiang; Qiu, Hengwei; Zhang, Dan
2024Research progress of interface protective layer materials in zinc anodeShi, Yue; Li, Le; Wang, Conghui; Jia, Shaofeng; Liu, Wanxin; Cao, Minghui; Ji, Yongqiang; Zhang, Dan
2023Research progress on modified Zn substrates in stabilizing zinc anodesLi, Le; Jia, Shaofeng; Cao, Minghui; Ji, Yongqiang; Qiu, Hengwei; Zhang, Dan
1-Sep-2023Research progress on transition metal sulfide-based materials as cathode materials for zinc-ion batteriesLi, Le; Jia, Shaofeng; Cao, Minghui; Ji, Yongqiang; Qiu, Hengwei; Zhang, Dan
Jun-2024Simulation investigation of effects of substrate and thermal boundary resistance on performances of AlGaN/GaN HEMTsWang, Kang; Hu, Wenbo; Wu, Shengli; Wang, Hongxing; Padhiar, Muhammad Amin; Ji, Yongqiang
2-Jul-2023Sr2+ doped CsPbBrI2 perovskite nanocrystals coated with ZrO2 for applications as white LEDsPadhiar, Muhammad Amin; Ji, Yongqiang; Wang, Minqiang; Pan, Shusheng; Khan, Sayed Ali; Khan, Noor Zamin; Zhao, Lei; Qin, Fangrong; Zhao, Zhuan; Zhang, Shaolin
10-Feb-2022Strong violet emission from ultra-stable strontium-doped CsPbCl3 superlatticesJi, Yongqiang; Wang, Minqiang; Yang, Zhi; Wang, Hao; Padhiar, Muhammad Amin; Qiu, Hengwei; Dang, Jialin; Miao, Yinru; Zhou, Yun; Bhatti, Arshad Saleem
Oct-2023Synergistic Enhancement of Near-Infrared Emission in CsPbCl<sub>3</sub> Host via Co-Doping with Yb<SUP>3+</SUP> and Nd<SUP>3+</SUP> for Perovskite Light Emitting DiodesPadhiar, Muhammad Amin; Zhang, Shaolin; Wang, Minqiang; Khan, Noor Zamin; Iqbal, Shoaib; Ji, Yongqiang; Muhammad, Nisar; Khan, Sayed Ali; Pan, Shusheng