Browsing by Author Li, Xingguo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 258  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008[0001] oriented aluminum nitride one-dimensional nanostructures: Synthesis, structure evolution, and electrical propertiesZheng, Jie; Yang, Yuan; Yu, Bo; Song, Xubo; Li, Xingguo
20162-Aminoimidazole borohydride as a hydrogen carrierWu, Yong; Qi, Yue; Chen, Jun; Fu, He; Zheng, Jie; Li, Xingguo
2014Advance in solid-state purification technology for metalsTian, Feng; Li, Guoling; Li, Li; Wang, Zhiqiang; Yan, Shihong; Li, Xingguo
2008AlN nanorod and nanoneedle arrays prepared by chloride assisted chemical vapor deposition for field emission applicationsSong, Xubo; Guo, Zhigang; Zheng, Jie; Li, Xingguo; Pu, Yikang
Mar-2020Aluminum: An underappreciated anode material for lithium-ion batteriesChang, Xinghua; Xie, Zewei; Liu, Zhiliang; Zheng, Xinyao; Zheng, Jie; Li, Xingguo
2015Ammonia borane confined by nitrogen-containing carbon nanotubes: enhanced dehydrogenation properties originating from synergetic catalysis and nanoconfinementZhang, Lijun; Xia, Guanglin; Ge, Yu; Wang, Caiyun; Guo, Zaiping; Li, Xingguo; Yu, Xuebin
2019Amorphous Ni/C nanocomposites from tandem plasma reaction for hydrogen evolutionGuo, Yanru; Chang, Xinghua; Fu, Kai; Zheng, Xinyao; Zheng, Jie; Li, Xingguo
2019Annealing effect and leakage current transport mechanisms of high k ternary GdAlOx gate dielectricsLi, Shuan; Wu, Yanqing; Yu, Hongen; Fu, Kai; Zheng, Jie; Li, Xingguo; Tian, Wenhuai
2019Application of hydrogen for rare-earth gadolinium purification and thermodynamic simulation of systemWang, Jiongkun; Li, Guoling; Fu, Kai; Li, Xingguo
2015Application of hydrogen plasma arc melting technique on refining refractory metalsLi, Guoling; Tian, Feng; Li, Li; Tian, Wenhuai; Li, Xingguo
2007Asymmetrical AlN nanopyramids induced by polar surfacesZheng, Jie; Song, Xubo; Yu, Bo; Li, Xingguo
2014Asymmetry and electronic directionality: a means of improving the red/near-IR-light-responsive photoactivity of phthalocyanine-sensitized carbon nitrideZhang, Xiaohu; Yu, Lijuan; Li, Renjie; Peng, Tianyou; Li, Xingguo
2019Behavior of impurity elements in pure gadolinium during ultra-high purificationWang, Jiongkun; Fu, Kai; Li, Xingguo; Li, Guoling
2024Beyond Hydrogen Storage: Metal Hydrides for CatalysisYu, Hongen; Li, Xingguo; Zheng, Jie
2017Boric acid-destabilized lithium borohydride with a 5.6 wt% dehydrogenation capacity at moderate temperaturesWu, Yong; Jiang, Xiaojing; Chen, Jun; Qi, Yue; Zhang, Yuxuan; Fu, He; Zheng, Jie; Li, Xingguo
2016Boron and nitrogen co-doped porous carbon nanotubes webs as a high-performance anode material for lithium ion batteriesZhang, Lijun; Xia, Guanglin; Guo, Zaiping; Li, Xingguo; Sun, Dalin; Yu, Xuebin
2010Bubble assisted synthesis of Sn-Sb-Cu alloy hollow nanostructures and their improved lithium storage propertiesYang, Rong; Huang, Jing; Zhao, Wei; Lai, Wenzhong; Zhang, Xuanzhou; Zheng, Jie; Li, Xingguo
2013Carbon encapsulation strategy of Ni co-catalyst: Highly efficient and stable Ni@C/CdS nanocomposite photocatalyst for hydrogen production under visible lightPeng, Tianyou; Zhang, Xiaohu; Zeng, Peng; Li, Kan; Zhang, Xungao; Li, Xingguo
2017Catalytic effect of (Ti0.85Zr0.15)(1.05)Mn1.2Cr0.6V0.1Cu0.1 on hydrogen storage properties of ultrafine magnesium particlesLiu, Peng; Ma, Xiujuan; Xie, Xiubo; Li, Xingguo; Liu, Tong
2015Catalytic Effect of Nb Nanoparticles for Improving the Hydrogen Storage Properties of Mg-Based NanocompositeLiu, Tong; Ma, Xiujuan; Chen, Chunguang; Xu, Li; Li, Xingguo