Browsing by Author Lin Li

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ABCA1 affects placental function via trophoblast and macrophageXie Chengmao; Lin Li; Long Yan; Yang Jie; Wang Xiaoju; Cai Xiaohui; Guan Huimin
2016Chitosan Functionalized CuS Nanoparticles Boots Gene Transfection via Photothermal EffectLin Li; Li Xiaoda; Yang Yongbo; Jing Lijia; Yue Xiuli; Chen Xuzhu; Dai Zhifei
2003Effects of urotensin II on isolated rat hearts under normal perfusion and ischemia reperfusionZhou Ping; Wu Sheng-Ying; Yu Cheng-Fan; Wang Hua; Tang Chao-Shu; Lin Li; Yuan Wen-Jun
2018Gene expression profiles of HTR8-S/Vneo cells after changes in ABCA1 expressionXie Chengmao; Cai Xiaohui; Wang Xiaoju; Lin Li; Long Yan; Cui Xin
25-Apr-2021Incidence and Clinical Risk Factors for Preeclampsia and Its Subtypes: A Population-Based Study in Beijing, ChinaLin Li; Huai Jing; Su Rina; Wang Chen; Li Boya; Yang Huixia
5-Jun-2020Mean platelet volume in the first trimester as a predictor of gestational diabetes mellitusRen Zhuo; Lin Li; Li Zhi; Sun Xin-Ping; Yang Kai; Yang Hui-Xia; Department of Obstetrics and Gynecology, Peking University First hospital, Beijing Key Laboratory of Maternal Fetal Medicine of Gestational Diabetes Mellitus, Beijing 100026, China; Department of Obstetrics and Gynecology, Peking University International Hospital, Beijing 102206, China; Department of Clinical Laboratory, Peking University International Hospital, Beijing 102206, China
22-May-2021Multi-stage TOGAF architecture development method adaption in small-and-medium enterprises——A case study in a start-up logistics service companyJiasen Qi; Xiaoyu Ma; Lin Li; Feng Wang
2015Phase II Study of Recombinant Antitumor and Antivirus Protein Injection Compared With Placebo in Metastatic Colorectal Cancer After Failure of Standard TreatmentJia Ru; Wang Yan; Mao Xiao-Yang; Li Shan-Shan; Xu Nong; Xiong Jian-Ping; Shen Lin; Bai Li; Liu Wei; Liu Lie-Jun; Ge Fei-Jiao; Chen Yu-Ling; Lin Li; Xu Jian-Ming
2007Population pharmacokinetics of valproate in Chinese children with epilepsyDe-chun Jiang; Li Wang; Yu-qin Wang; Lin Li; Wei Lu; Xiang-rong Bai
2016人类原始生殖细胞的转录组和DNA甲基化组概观Fan Guo; Liying Yan; Hongshan Guo; Lin Li; Boqiang Hu; Yangyu Zhao; Jun Yong; Yuqiong Hu; Xiaoye Wang; Yuan Wei; Wei Wang; Rong Li; Jie Yan; Xu Zhi; Yan Zhang; Hongyan Jin; Wenxin Zhang; Yu Hou; Ping Zhu; Jingyun Li; Ling Zhang; Sirui Liu; Yixin Ren; Xiaohui Zhu; Lu Wen; Yi Qin Gao; 汤富酬; 乔杰
2018Revealing the Contribution of Individual Factors to Hydrogen Evolution Reaction Catalytic ActivityZhou Yu; Silva Jose Luis; Woods John M; Pondick Joshua V; Feng Qingliang; Liang Zhixiu; Liu Wen; Lin Li; Deng Bingchen; Brena Barbara; Xia Fengnian; Peng Hailin; Liu Zhongfan; Wang Hailiang; Araujo Carlos Moyses; Cha Judy J
2006Salusins protect neonatal rat cardiomyocytes from serum deprivation-induced cell death through upregulation of GRP78Yan Xiao-Hong; Lin Li; Pan Yan-Xia; Lu Hong; Rong Wei-Fang; Lu Yan; Ren An-Jing; Tang Chao-Shu; Yuan Wen-Jun
2013Site-specific incorporation of photocrosslinker and bioorthogonal amino acids into enteric bacterial pathogensShixian Lin; Zhenrun Zhang; Hao Xu; Lin Li; She Chen; Jie Li; Ziyang Hao
2017天然产物Kongensin A作为一种非经典的HSP90抑制剂阻断RIP3依赖性的程序性坏死Dianrong Li; Chao Li; Lin Li; She Chen; Lei Wang; Qiang Li; Xiaodong Wang; 雷晓光; 沈志荣
25-Apr-2020细菌效应蛋白揭示V-ATPase-ATG16L1通路介导异源自噬的研究邵峰; 刘小云; 丁璟珒; 许悦; 周平; 程森; 陆秋鹤; 史旭焱; 周志伟; Kathrin Nowak; Ann-Katrin Hopp; Lin Li; Wenqing Gao; Da Li; Huabin He; Michael O.Hottiger