Browsing by Author Liu, Yanna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2023AUF1 promotes hepatocellular carcinoma progression and chemo-resistance by post-transcriptionally upregulating alpha-fetoprotein expressionZhang, Jing; Zhang, Ting; Guan, Guiwen; Wen, Jiyun; Chen, Chia-Chen; Liu, Jia; Duan, Yuan; Liu, Yanna; Chen, Xiangmei
14-Sep-2021Case Report: Malacoplakia Due to E. coli With Cryptococcus albidus Infection of a Transplanted Kidney in a Patient With Recurrent Urinary Tract InfectionYan, Ziyan; Deng, Wenfeng; Wang, Yuchen; Liu, Yanna; Sun, Hengbiao; Xia, Renfei; Zeng, Wenli; Geng, Jian; Chen, Gui; He, Xiaolong; Xu, Jian; Wu, Chin-Lee; Miao, Yun
5-Apr-2022Clinical characteristics of acute lobar nephronia in renal allograftWang, Yuchen; He, Yu; Liu, Yanna; Yan, Ziyan; Zeng, Wenli; Deng, Wenfeng; Fang, Yiling; Wei, Genxia; Xu, Jian; Miao, Yun
28-Sep-2023Cloning of the wheat leaf rust resistance gene <i>Lr47</i> introgressed from <i>Aegilops speltoides</i>Li, Hongna; Hua, Lei; Zhao, Shuqing; Hao, Ming; Song, Rui; Pang, Shuyong; Liu, Yanna; Chen, Hong; Zhang, Wenjun; Shen, Tao; Gou, Jin-Ying; Mao, Hailiang; Wang, Guiping; Hao, Xiaohua; Li, Jian; Song, Baoxing; Lan, Caixia; Li, Zaifeng; Deng, Xing Wang; Dubcovsky, Jorge; Wang, Xiaodong; Chen, Shisheng
Feb-2021Deoxycholic Acid Upregulates Serum Golgi Protein 73 through Activating NF-kappa B Pathway and Destroying Golgi Structure in Liver DiseaseYang, Danli; Yao, Mingjie; Yan, Ying; Liu, Yanna; Wen, Xiajie; Chen, Xiangmei; Lu, Fengmin
2021Heterogeneity of cell composition and origin identified by single-cell transcriptomics in renal cysts of patients with autosomal dominant polycystic kidney diseaseLi, Qiong; Wang, Yuchen; Deng, Wenfeng; Liu, Yanna; Geng, Jian; Yan, Ziyan; Li, Fei; Chen, Binshen; Li, Zhuolin; Xia, Renfei; Zeng, Wenli; Liu, Rumin; Xu, Jian; Xiong, Fu; Wu, Chin-Lee; Miao, Yun
22-Dec-2023Microbiota of long-term indwelling hemodialysis catheters during renal transplantation perioperative period: a cross-sectional metagenomic microbial community analysisYan, Ziyan; Wang, Yuchen; Zeng, Wenli; Xia, Renfei; Liu, Yanna; Wu, Zhouting; Deng, Wenfeng; Zhu, Miao; Xu, Jian; Deng, Haijun; Miao, Yun
Sep-2021Noncontrast-enhanced MRI-based Noninvasive Score for Portal Hypertension (CHESS1802): An International Multicenter StudyLiu, Yanna; Tang, Tianyu; Ormeci, Necati; Huang, Yifei; Wang, Jitao; Li, Xiaoguo; Li, Zhiwei; An, Weimin; Liu, Dengxiang; Zhang, Chunqing; Liu, Changchun; Liu, Jinqiang; Liu, Chuan; Wang, Guangchuan; Mosconi, Cristina; Cappelli, Alberta; Bruno, Antonio; Akcalar, Seray; Celebioglu, Emrecan; Ustuner, Evren; Bilgic, Sadik; Ellik, Zeynep; Omer Asi, Ozgun; Li, Li; Zhang, Haijun; Kang, Ning; Xu, Dan; He, Ruiling; Wang, Yan; Bu, Yang; Gu, Ye; Ju, Shenghong; Golfieri, Rita; Qi, Xiaolong
Aug-2022The Performance of Serum Alpha-Fetoprotein for Detecting Early-Stage Hepatocellular Carcinoma Is Influenced by Antiviral Therapy and Serum Aspartate Aminotransferase: A Study in a Large Cohort of Hepatitis B Virus-Infected PatientsQian, Xiangjun; Liu, Yanna; Wu, Fengping; Zhang, Siyu; Gong, Jiao; Nan, Yuemin; Hu, Bo; Chen, Junhui; Zhao, Jingmin; Chen, Xiangmei; Pan, Weidong; Dang, Shuangsuo; Lu, Fengmin
Jul-2022Safety and immunogenicity of COVID-19 vaccination in patients with hepatocellular carcinoma (CHESS-NMCID 2101): A multicenter prospective studyQi, Xiaolong; Wang, Jitao; Zhang, Qiran; Ai, Jingwen; Liu, Chuan; Li, Qianqian; Gu, Ye; Lv, Jiaojian; Huang, Yifei; Liu, Yanna; Xu, Dan; Chen, Shubo; Liu, Dengxiang; Li, Jinlong; Xiang, Huiling; Liang, Jing; Bian, Li; Zhang, Zhen; Liu, Luxiang; Zhang, Xuying; Qin, Wei; Wang, Xiaodong; Hou, Zhiyun; Zhang, Nina; Zhang, Aiguo; Zu, Hongmei; Wang, Yun; Yan, Zhaolan; Du, Xiufang; Hou, Aifang; Ji, Jiansong; Yang, Jie; Huang, Jiansheng; Zhao, Zhongwei; Zou, Shengqiang; Ji, Hailei; Ge, Guohong; Zeng, Qing-Lei; Zhang, Wenhong
Apr-2022Safety and immunogenicity of SARS-CoV-2 vaccines in Chinese patients with cirrhosis: a prospective multicenter studyWang, Jitao; Zhang, Qiran; Ai, Jingwen; Liu, Dengxiang; Liu, Chuan; Xiang, Huiling; Gu, Ye; Guo, Ying; Lv, Jiaojian; Huang, Yifei; Liu, Yanna; Xu, Dan; Chen, Shubo; Li, Jinlong; Li, Qianqian; Liang, Jing; Bian, Li; Zhang, Zhen; Guo, Xiaoqing; Feng, Yinong; Liu, Luxiang; Zhang, Xuying; Zhang, Yanliang; Xie, Faren; Jiang, Shujun; Qin, Wei; Wang, Xiaodong; Rao, Wei; Zhang, Qun; Tian, Qiuju; Zhu, Ying; Cong, Qingwei; Xu, Juan; Hou, Zhiyun; Zhang, Nina; Zhang, Aiguo; Zu, Hongmei; Wang, Yun; Yan, Zhaolan; Du, Xiufang; Hou, Aifang; Yan, Yan; Qiu, Yuanwang; Wu, Hangyuan; Hu, Shengjuan; Deng, Yanhong; Ji, Jiansong; Yang, Jie; Huang, Jiansheng; Zhao, Zhongwei; Zou, Shengqiang; Ji, Hailei; Ge, Guohong; Zhong, Li; He, Song; Yan, Xiaosong; Yangzhen, Bian Ba; Qu, Ci; Zhang, Liting; Yang, Shiying; Gao, Xiaoqin; Lv, Muhan; Zhu, Qingliang; Xu, Xinxin; Zeng, Qing-Lei; Qi, Xiaolong; Zhang, Wenhong
Dec-2021SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF SARS-COV-2 VACCINES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES (CHESS-NMCID 2101): A MULTICENTER STUDYWang, Jitao; Ai, Jingwen; Liu, Dengxiang; Xiang, Huiling; Guo, Ying; Lv, Jiaojian; Zhang, Qiran; Li, Jinlong; Zhang, Xiaochong; Li, Qianqian; Jing, Liang; Guo, Xiaoqing; Feng, Yinong; Lan, Xiaoling; Zhang, Xuying; Qin, Wei; Wang, Xiaodong; Rao, Wei; Zhang, Qun; Tian, Qiuju; Zhang, Yanliang; Xie, Faren; Jiang, Shujun; Yan, Yan; Qiu, Yuanwang; Wu, Hangyuan; Hou, Zhiyun; Zhang, Nina; Zhang, Aiguo; Ji, Jiansong; Yang, Jie; Huang, Jiansheng; Zhao, Zhongwei; Gu, Ye; Bian, Li; Zhang, Zhen; Zou, Shengqiang; Ji, Hailei; Ge, Guohong; Du, Xiufang; Hou, Aifang; Zhu, Ying; Cong, Qingwei; Xu, Juan; Zu, Hongmei; Wang, Yun; Yan, Zhaolan; Yan, Xiaosong; Yangzhen, Bian Ba; Qu, Ci; Zhang, Liting; Yang, Shiying; Gao, Xiaoqin; Zhong, Li; He, Song; Liu, Chuan; Huang, Yifei; Liu, Yanna; Xu, Dan; Zhu, Qingliang; Xu, Xinxin; Lv, Muhan; Zhang, Wenhong; Qi, Xiaolong
Jul-2022Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 Vaccines in Patients With Chronic Liver Diseases (CHESS-NMCID 2101): A Multicenter StudyAi, Jingwen; Wang, Jitao; Liu, Dengxiang; Xiang, Huiling; Guo, Ying; Lv, Jiaojian; Zhang, Qiran; Li, Jinlong; Zhang, Xiaochong; Li, Qianqian; Liang, Jing; Guo, Xiaoqing; Feng, Yinong; Liu, Luxiang; Zhang, Xuying; Qin, Wei; Wang, Xiaodong; Rao, Wei; Zhang, Qun; Tian, Qiuju; Zhang, Yanliang; Xie, Faren; Jiang, Shujun; Yan, Yan; Qiu, Yuanwang; Wu, Hangyuan; Hou, Zhiyun; Zhang, Nina; Zhang, Aiguo; Ji, Jiansong; Yang, Jie; Huang, Jiansheng; Zhao, Zhongwei; Gu, Ye; Bian, Li; Zhang, Zhen; Zou, Shengqiang; Ji, Hailei; Ge, Guohong; Du, Xiufang; Hou, Aifang; Zhu, Ying; Cong, Qingwei; Xu, Juan; Zu, Hongmei; Wang, Yun; Yan, Zhaolan; Yan, Xiaosong; BianBa, Yangzhen; Ci, Qu; Zhang, Liting; Yang, Shiying; Gao, Xiaoqin; Zhong, Li; He, Song; Liu, Chuan; Huang, Yifei; Liu, Yanna; Xu, Dan; Zhu, Qingliang; Xu, Xinxin; Lv, Muhan; Zhang, Wenhong; Qi, Xiaolong
2022Serum HBV DNA plus RNA reflecting cccDNA level before and during NAs treatment in HBeAg positive CHB patientsWang, Yang; Liu, Yanna; Liao, Hao; Deng, Zhongping; Bian, Dandan; Ren, Yan; Yu, Guangxin; Jiang, Yingying; Bai, Li; Liu, Shuang; Liu, Mei; Zhou, Li; Chen, Yu; Chen, Xinyue; Duan, Zhongping; Lu, Fengmin; Zheng, Sujun
Mar-2022Serum HBV RNA predicts HBeAg clearance and seroconversion in patients with chronic hepatitis B treated with nucleos(t)ide analoguesWang, Yang; Liao, Hao; Deng, Zhongping; Liu, Yanna; Bian, Dandan; Ren, Yan; Yu, Guangxin; Jiang, Yingying; Bai, Li; Liu, Shuang; Liu, Mei; Zhou, Li; Chen, Yu; Duan, Zhongping; Lu, Fengmin; Zheng, Sujun
31-Dec-2022A standardized assay for the quantitative detection of serum HBV RNA in chronic hepatitis B patientsYu, Guangxin; Chen, Ran; Zheng, Sujun; Liu, Yanna; Zou, Jun; Gu, Zhiqiang; Jiang, Bei; Gao, Qi; Dai, Lizhong; Peng, Jie; Wang, Jie; Lu, Fengmin