Browsing by Author Ma, Xiaohua

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2014300 degrees C operation of normally-off AlGaN/GaN MOSFET with low leakage current and high on/off current ratioXu, Zhe; Wang, Jinyan; Cai, Yong; Liu, Jingqian; Yang, Zhen; Li, Xiaoping; Wang, Maojun; Yang, Zhenchuang; Xie, Bin; Yu, Min; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua; Zhang, Jincheng; Hao, Yue
2014Analysis of AlGaN/GaN high electron mobility transistors failure mechanism under semi-on DC stressYang, Zhen; Wang, Jinyan; Xu, Zhe; Li, Xiaoping; Zhang, Bo; Wang, Maojun; Yu, Min; Zhang, Jincheng; Ma, Xiaohua; Li, Yongbing
2014Demonstration of Normally-Off Recess-Gated AlGaN/GaN MOSFET Using GaN Cap Layer as Recess MaskXu, Zhe; Wang, Jinyan; Liu, Jingqian; Jin, Chunyan; Cai, Yong; Yang, Zhenchuan; Wang, Maojun; Yu, Min; Xie, Bing; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua; Zhang, Jincheng; Hao, Yue
2014Enhancement Mode (E-Mode) AlGaN/GaN MOSFET With 10(-13) A/mm Leakage Current and 10(12) ON/OFF Current RatioXu, Zhe; Wang, Jinyan; Cai, Yong; Liu, Jingqian; Jin, Chunyan; Yang, Zhenchuan; Wang, Maojun; Yu, Min; Xie, Bing; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua; Zhang, Jincheng; Hao, Yue
2013Fabrication of Normally Off AlGaN/GaN MOSFET Using a Self-Terminating Gate Recess Etching TechniqueXu, Zhe; Wang, Jinyan; Liu, Yang; Cai, Jinbao; Liu, Jingqian; Wang, Maojun; Yu, Min; Xie, Bing; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua; Zhang, Jincheng
2014High Temperature Characteristics of GaN-Based Inverter Integrated With Enhancement-Mode (E-Mode) MOSFET and Depletion-Mode (D-Mode) HEMTXu, Zhe; Wang, Jinyan; Cai, Yong; Liu, Jingqian; Yang, Zhen; Li, Xiaoping; Wang, Maojun; Yu, Min; Xie, Bing; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua; Zhang, Jincheng; Hao, Yue
2014Investigation of oxidation process in self-terminating gate recess wet etching technique for AlGaN/GaN normally-off MOSFETsLiu, Jingqian; Wang, Jinyan; Xu, Zhe; Jiang, Haisang; Yang, Zhenchuan; Wang, Maojun; Yu, Min; Xie, Bing; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua; Zhang, Jincheng; Hao, Yue
1-Feb-2021Investigation on mechanisms of current saturation in gateless AlGaN/GaN heterostructure deviceTao, Qianqian; Wang, Jinyan; Zhang, Bin; Wang, Xin; Li, Mengjun; Cao, Qirui; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua
2015Locally non-uniform oxidation in self-terminating thermal oxidation assisted wet etching technique for AlGaN/GaN heterostructureLiu, Jingqian; Wang, Jinyan; Xu, Zhe; Jiang, Haisang; Yang, Zhenchuan; Wang, Maojun; Yu, Min; Xie, Bing; Wu, Wengang; Ma, Xiaohua; Zhang, Jincheng; Hao, Yue
2014A novel method for measuring parasitic resistance in high electron mobility transistorsYang, Zhen; Wang, Jinyan; Li, Xiaoping; Zhang, Bo; Zhao, Jian; Xu, Zhe; Wang, Maojun; Yu, Min; Yang, Zhenchuan; Wu, Wengang; Zhang, Yuming; Zhang, Jincheng; Ma, Xiaohua; Hao, Yue
2009Synthesis and properties of NLO chromophores with fine-tuned gradient electronic structuresMa, Xiaohua; Ma, Fei; Zhao, Zhenhua; Song, Naiheng; Zhang, Jianping
2008Synthesis and properties of novel second-order NLO chromophores containing pyrrole as an auxiliary electron donorMa, Xiaohua; Liang, Ran; Yang, Fan; Zhao, Zhenhua; Zhang, Aixin; Song, Naiheng; Zhou, Qifeng; Zhang, Jianping
2010Toward highly efficient NLO chromophores: Synthesis and properties of heterocycle-based electronically gradient dipolar NLO chromophoresMa, Xiaohua; Ma, Fei; Zhao, Zhenhua; Song, Naiheng; Zhang, Jianping
2011A Unique Stepped Multifunctionality of Perfluorinated Aryl Compound and Its Versatile Use in Synthesizing Grafted Polymers with Controlled Structures and TopologiesZhao, Zhenhua; Ma, Xiaohua; Zhang, Aixin; Song, Naiheng