Browsing by Author Shi, Zixiong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-20203D Printing of a V8C7-VO2 Bifunctional Scaffold as an Effective Polysulfide Immobilizer and Lithium Stabilizer for Li-S BatteriesCai, Jingsheng; Jin, Jia; Fan, Zhaodi; Li, Chao; Shi, Zixiong; Sun, Jingyu; Liu, Zhongfan
22-Sep-2020Defective VSe2-Graphene eterostructures Enabling In Situ Electrocatalyst Evolution for Lithium-Sulfur BatteriesCi, Haina; Cai, Jingsheng; Ma, Hao; Shi, Zixiong; Cui, Guang; Wang, Menglei; Jin, Jia; Wei, Nan; Lu, Chen; Zhao, Wen; Sun, Jingyu; Liu, Zhongfan
23-Aug-2022Direct-Chemical Vapor Deposition-Enabled Graphene for Emerging Energy Storage: Versatility, Essentiality, and PossibilityShi, Zixiong; Ci, Haina; Yang, Xianzhong; Liu, Zhongfan; Sun, Jingyu
Sep-2020Expediting the electrochemical kinetics of 3D-printed sulfur cathodes for Li-S batteries with high rate capability and areal capacityCai, Jingsheng; Fan, Zhaodi; Jin, Jia; Shi, Zixiong; Dou, Shixue; Sun, Jingyu; Liu, Zhongfan
Nov-2021In situ separator modification via CVD-derived N-doped carbon for highly reversible Zn metal anodesYang, Xianzhong; Li, Weiping; Lv, Jiaze; Sun, Guojie; Shi, Zixiong; Su, Yiwen; Lian, Xueyu; Shao, Yanyan; Zhi, Aomiao; Tian, Xuezeng; Bai, Xuedong; Liu, Zhongfan; Sun, Jingyu
Mar-2021Synchronous Promotion in Sodiophilicity and Conductivity of Flexible Host via Vertical Graphene Cultivator for Longevous Sodium Metal BatteriesLu, Chen; Gao, Zhixiao; Liu, Bingzhi; Shi, Zixiong; Yi, Yuyang; Zhao, Wen; Guo, Wenyue; Liu, Zhongfan; Sun, Jingyu
2024Synchronously Enhancing Mechanical Strength and Conductivity of MXene Nanofluidic Fibers with Multivalent Ion CrosslinkingLi, Shuo; Yang, Zhicheng; Hu, Huimin; Wang, Junchang; Yang, Dongzi; Wang, Yizhou; Zhang, Liang; Tong, Xiaoling; Xia, Zhou; Chen, Zhihui; Lian, Xueyu; Shi, Zixiong; Xu, Xiangming; Guo, Yinben; Alshareef, Husam N.; Shao, Yuanlong