Browsing by Author Zeng, Qi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ATP1A3 mosaicism in families with alternating hemiplegia of childhoodYang, Xiaoling; Yang, Xiaoxu; Chen, Jiaoyang; Li, Shupin; Zeng, Qi; Huang, August Y.; Ye, Adam Y.; Yu, Zhe; Wang, Sheng; Jiang, Yuwu; Wu, Xiru; Wu, Qixi; Wei, Liping; Zhang, Yuehua
May-2020CHD2-related epilepsy: novel mutations and new phenotypesChen, Jiaoyang; Zhang, Jing; Liu, Aijie; Zhang, Liping; Li, Hua; Zeng, Qi; Yang, Zhixian; Yang, Xiaoling; Wu, Xiru; Zhang, Yuehua
Dec-2022Detecting genomic mosaicism in "de novo" genetic epilepsy by amplicon-based deep sequencingChen, Jiaoyang; Chen, Yi; Yang, Ying; Niu, Xueyang; Zhang, Jing; Zeng, Qi; Liu, Aijie; Xu, Xiaojing; Yang, Xiaoxu; Li, Shupin; Yang, Xiaoling; Wang, Yi; Zhang, Yuehua
25-May-2022Dissolution profiles prediction of sinomenine hydrochloride sustained-release tablets using Raman mapping techniqueZeng, Qi; Wang, Long; Wu, Sijun; Fang, Guangpu; Liu, Hai; Li, Zheng; Hu, Yunfei; Li, Wenlong
2019Exome sequencing identifies novel compound heterozygous mutations in GJB3 gene that cause erythrokeratodermia variabilis et progressivaDeng, Yongqiong; Wang, Hong; Mou, Yunzhu; Zeng, Qi; Xiong, Xia
2018Genetic analysis of benign familial epilepsies in the first year of life in a Chinese cohortZeng, Qi; Yang, Xiaoling; Zhang, Jing; Liu, Aijie; Yang, Zhixian; Liu, Xiaoyan; Wu, Ye; Wu, Xiru; Wei, Liping; Zhang, Yuehua
2017Genomic mosaicism in paternal sperm and multiple parental tissues in a Dravet syndrome cohortYang, Xiaoxu; Liu, Aijie; Xu, Xiaojing; Yang, Xiaoling; Zeng, Qi; Ye, Adam Yongxin; Yu, Zhe; Wang, Sheng; Huang, August Yue; Wu, Xiru; Wu, Qixi; Wei, Liping; Zhang, Yuehua
2019Infantile epilepsy with multifocal myoclonus caused by TBC1D24 mutationsZhang, Jing; Chen, Jiaoyang; Zeng, Qi; Zhang, Liping; Tian, Xiaojuan; Yang, Xiaoling; Yang, Zhixian; Wu, Ye; Wu, Xiru; Zhang, Yuehua
2019Learning Personalized End-to-End Goal-Oriented DialogLuo, Liangchen; Huang, Wenhao; Zeng, Qi; Nie, Zaiqing; Sun, Xu
2010A RUP-based process pattern for software development outsourcingJiang, Yanbing; Zhou, Xin; Liu, Ying; Zeng, Qi; Zhong, Junfang
2023Seizure course of <i>PCDH19</i> clustering epilepsy in female children: A multicentre cohort study in ChinaChen, Yi; Liu, Aijie; Zhang, Xiaoli; Ma, Xiuwei; Sun, Dan; Tian, Xiaojuan; Wu, Wenjuan; Zeng, Qi; Jiang, Yuwu; Zhang, Yuehua
2008Static and time-resolved spectroscopy of carbazole-based oligomers with phenylene/thiophene/furanZhao, Xiangjie; Liu, Yingliang; Meng, Kang; Zeng, Qi; Wang, Shufeng; Gong, Qihuang
15-Feb-2023Synthesis and Interlayer Assembly of a Graphenic Bowl with Peripheral Selenium AnnulationQiu, Zhen-Lin; Cheng, Yang; Zeng, Qi; Wu, Qiong; Zhao, Xin-Jing; Xie, Rong-Jie; Feng, LiuBin; Liu, Kaihui; Tan, Yuan-Zhi
2019Text Assisted Insight Ranking Using Context-Aware Memory NetworkZeng, Qi; Luo, Liangchen; Huang, Wenhao; Tang, Yang
2010Transient photophysics of phenothiazine-thiophene/furan copolymers in solventsMeng, Kang; Liu, Yingliang; Feng, Wenke; Zeng, Qi; Zhao, Xiangjie; Wang, Shufeng; Gong, Qihuang
2018Unpaired Sentiment-to-Sentiment Translation: A Cycled Reinforcement Learning ApproachXu, Jingjing; Sun, Xu; Zeng, Qi; Ren, Xuancheng; Zhang, Xiaodong; Wang, Houfeng; Li, Wenjie