Browsing by Keyword R value

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Luminosity measurements for the R scan experiment at BESIIIAblikim M; Achasov M N; Ahmed S; Ai X C; Albayrak O; Albrecht M; Ambrose D J; Amoroso A; An F F; An Q; Bai J Z; Bakina O; Baldini Ferroli R; Ban A Y; Bennett D W; Bennett J V; Berger N; Bertani M; Bettoni D; Bian J M; Bianchi F; Boger E; Boyko I; Briere R A; Cai H; Cai X; Cakir O; Calcaterra A; Cao G F; Cetin S A; Chai B J; Chang J F; Chelkov G; Chen G; Chen H S; Chen J C; Chen M L; Chen S; Chen S J; Chen X; Chen X R; Chen Y B; Chu X K; Cibinetto G; Dai H L; Dai J P; Dbeyssi A; Dedovich D; Deng Z Y; Denig A; Denysenko I; Destefanis M; De Mori F; Ding Y; Dong C
2017Luminosity measurements for the R scan experiment at BESIII麦迪娜; 艾小聪; 安芬芬; 安琪; 白景芝; 班勇; 边渐鸣; 蔡浩; 蔡啸; 曹国富; 常劲帆; 陈刚; 陈和生; 陈江川; 陈玛丽; 陈实; 陈申见; 谌炫; 陈旭荣; 陈元柏; 褚新坤; 代洪亮; 代建平; 邓子艳; 丁勇; 董超; 董静; 董燎原; 董明义; 豆正磊; 杜书先; 段鹏飞; 范荆州; 方建; 房双世; 方馨; 方易; 封常青; 傅成栋; 高清; 高鑫磊; 高原宁; 高榛; 袭丽; 袭文煊; 顾明皓; 顾运厅; 管颖慧; 郭爱强; 郭立波; 郭如盼; 郭月; 郭玉萍; 韩爽; 郝喜庆; 何康林; 衡月昆; 侯治龙; 胡琛; 胡海明; 胡继峰; 胡涛; 胡誉; 黄光顺; 黄金书; 黄性涛; 黄晓忠; 黄智玲; 纪全; 姬清平; 季晓斌; 季筱璐; 姜鲁文; 江晓山; 蒋兴雨; 焦健斌; 焦铮; 金大鹏; 金山; 康晓琳; 康晓坤; 柯百谦; 李翠; 李澄; 李德民; 李飞; 李峰云; 李刚; 李海波; 李惠静; 李家才; 李瑾; 李康; 李科; 李蕾; 李培荣; 李启云; 李腾; 李卫东; 李卫国; 李晓玲; 李小男; 李学潜; 李郁博; 李志兵; 梁昊; 梁勇飞; 梁羽铁; 廖广睿; 林德旭; 刘冰; 刘北江; 刘春秀; 刘栋; 刘福虎; 刘芳; 刘峰; 刘宏邦; 刘汇慧; 刘欢欢; 刘怀民; 刘杰; 刘建北; 刘觉平; 刘晶译; 刘凯; 刘魁勇; 刘兰雕; 刘佩莲; 刘倩; 刘树彬; 刘翔; 刘玉斌; 刘媛媛; 刘振安; 刘智青; 娄辛丑; 吕海江; 吕军
2017Luminosity measurements for the R scan experiment at BESIIIAblikim, M.; Achasov, M. N.; Ahmed, S.; Ai, X. C.; Albayrak, O.; Albrecht, M.; Ambrose, D. J.; Amoroso, A.; An, F. F.; An, Q.; Bai, J. Z.; Bakina, O.; Ferroli, R. Baldini; Ban, Y.; Bennett, D. W.; Bennett, J. V.; Berger, N.; Bertani, M.; Bettoni, D.; Bian, J. M.; Bianchi, F.; Boger, E.; Boyko, I.; Briere, R. A.; Cai, H.; Cai, X.; Cakir, O.; Calcaterra, A.; Cao, G. F.; Cetin, S. A.; Chai, J.; Chang, J. F.; Chelkov, G.; Chen, G.; Chen, H. S.; Chen, J. C.; Chen, M. L.; Chen, S.; Chen, S. J.; Chen, X.; Chen, X. R.; Chen, Y. B.; Chu, X. K.; Cibinetto, G.