Results 1-1 of 1
 | 
期刊文章
Fulltext
丰子义
河北学刊
2000
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 文化价值观念; 文化主权; 产业形态; 世界文化发展; 西方文化; 文化战略; 经济文化化; 文化经济化; 世界先进文化; 文化资本
Results 1-1 of 1
  • <<
  • 1
  • >>