Results 1-20 of 322
 | 
会议论文
陈志尚
2013
[ABSTRACT] [前言]生态文明这个概念出现不过几十年,迅速传遍全世界,几乎为所有人(无论是不同民族不同国家不同信仰不同阶层)所接受和支持,因为它是每个人即全人类获得生存发展和幸福的基本条件和唯一可行的道路,真正具有人类文明的普遍价值。然而行动起来,从生态不文明、恶化、危机转变到生态文明困难重重。为什么?我认...
[KEYWORDS] 生态文明; 物质文化; 环境恶化; 需要观; 人类社会; 战略地位; 主体性; 片面发展; 历史过程; 人民群众
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
萧伟光
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
王中江
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
赵敦华
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
北京大学哲学系 王中江
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
北京大学哲学系 邢鑫
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
萧伟光
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
王东
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
楼宇烈
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
仰海峰
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
王中江
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
韩水法
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
张世英
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
报纸
Fulltext
赵敦华
2013
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
Results 1-20 of 322